BCH ĐẢNG BỘ HUYỆN CÁT TIÊN KHÓA VI 

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN CÁT TIÊN KHÓA VI, NHIỆM KỲ 2010 - 2015

STT

Họ và tên

Chức vụ

1.

Ngô Xuân Hiển

TUV, BT Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

2.

Bùi Văn Hùng

Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện

3.

Nguyễn Thị Hương

UVBTV, Trưởng BTG Huyện uỷ

4.

Nguyễn VănThanh

UVBTV, Trưởng BTC Huyện ủy

5.

Phạm Tiến Lực

UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

6.

Lê Ngọc Sanh

UVBTV, Phó Chủ tịch UBND huyện

7.

Trần Đình Hạnh

UVBTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện

8.

Nguyễn Văn Á

UVBTV, Chủ tịch UBMTTQVN huyện

9.

Đỗ Văn Huynh

UVBTV, Trưởng BDV Huyện ủy

10.

Phạm Văn Quang

UVBTV, Phó Chủ tịch UBND huyện

11.

Lê Đình Bảo

HUV, Chủ tịch Hội Nông dân

12.

Võ Thành Bảo

HUV, Trưởng Phòng TN - MT

13.

Nguyễn Bá Chiến

HUV, Chủ tịch UBND xã Tư Nghĩa

14.

Dương Hùng Cường

HUV, Trưởng Phòng VH - TT

15.

Trần Xuân Đề

HUV, Bí thư Đảng ủy xã Mỹ Lâm

16.

Hồ Thị Hạnh

HUV, HT Trường THPT Quang Trung

17.

Lê Thị Hiệp

HUV, UVTT HĐND huyện

18.

Nguyễn Thái Hồng

HUV, Bí thư Đảng ủy xã Phước Cát 1

19.

Nguyễn Xuân Lai

HUV, Chủ tịch HĐND xã Quảng Ngãi

20.

Hà Hải Long

HUV, Bí thư Đảng ủy xã Tiên Hoàng

21.

Đào Duy Mai

HUV, Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện uỷ

22.

Điểu K’Minh

HUV, Phó Phòng Dân tộc

23.

Triệu Thị Ánh Minh

HUV, Phó trưởng BTG Huyện ủy

24.

Nguyễn Văn Nam

HUV, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện

25.

Bùi Thị Thanh Nga

HUV, Hội phụ nữ

26.

Nguyễn Hoàng Phúc

HUV, Chánh Văn phòng Huyện ủy

27.

Nguyễn Huy Quân

HUV, công chức UB MTTQVN

28.

Phan Ngọc Quang

HUV, Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện uỷ

29.

Trần Đình Thái

HUV, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế

30.

Nông Văn Thành

HUV, Bí thư Đảng ủy xã Gia Viễn

31.

Nguyễn Thị Thuỳ

HUV, Trưởng phòng Nội vụ

32.

Phạm Hữu Toàn

HUV, Bí thư Đảng ủy Phước Cát 1

33.

Lê Văn Việt

HUV, Phó trưởng Công an huyện

34.

Đoàn Ngọc Nam

HUV, Bí thư, Chủ tịch UBND xã Phước Cát 2