BCH ĐẢNG BỘ HUYỆN CÁT TIÊN KHÓA VII 

ĐẢNG BỘ HUYỆN CÁT TIÊN KHÓA VII
Nhiệm kỳ 2015 - 2020

 

BÍ THƯ

- Họ và tên : NGÔ XUÂN HIỂN

- Điện thoại : 0633.884.001

- Di động : 0633.905.999

- Email : hiennx@lamdong.gov.vn

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC

- Họ và tên : NGUYỄN KHẮC BÌNH

- Điện thoại : 0633.884.591

- Di động : 0919.00.11.78

- Email : binhnk@lamdong.gov.vn
PHÓ BÍ THƯ 

Chủ tịch UBND

- Họ và tên : BÙI VĂN HÙNG

- Điện thoại : 0633.884.003

- Di động : 0913.189.007

- Email : hungbv@lamdong.gov.vn

 

 

DANH SÁCH BCH ĐẢNG BỘ HUYỆN CÁT TIÊN 

KHÓA VII, NHIỆM KỲ 2015 - 2020

STT

Họ và tên

Chức vụ

1.  

Ngô Xuân Hiển

Tỉnh ủy viên, Bí thư, Chủ tịch HĐND huyện

2.  

Nguyễn Khắc Bình

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

3.  

Bùi Văn Hùng

Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện

4.  

Phạm Tiến Lực

UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

5.  

Trần Đình Hạnh

UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy

6.  

Đỗ Văn Huynh

UVBTV, Trưởng Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc TTBDCT huyện

7.  

Nguyễn Văn Bình

UVBTV, Trưởng Công an huyện

8.  

Nguyễn Hoàng Phúc

UVBTV, Phó Chủ tịch UBND huyện

9.  

Nông Văn Thành

UVBTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện

10. 

Dương Hùng Cường

UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, CT MTTQ

11. 

Lê Thị Hiệp

HUV, Phó Chủ tịch HĐND huyện

12. 

Đinh Thị Kim Dung

HUV, Chánh Văn phòng Huyện ủy

13. 

Nguyễn Thị Liễu

HUV, Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy

14. 

Trần Đình Thái

HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện

15. 

Lê Đình Bảo

HUV, Chánh Thanh tra huyện

16. 

Nguyễn Cao Trí

HUV, Trưởng phòng KT - HT

17. 

Nguyễn Thị Thuỳ

HUV, Trưởng phòng Nội vụ

18. 

Bùi Văn Văn

HUV, Trưởng phòng TC-KH huyện

19. 

Trần Quang Trừng

HUV, Trưởng Phòng Nông nghiệp

20. 

Nguyễn Bá Chiến

HUV, Bí thư  Đảng ủy xã Tư Nghĩa

21. 

Hà Hải Long

HUV, Bí thư  Đảng ủy xã Tiên Hoàng

22. 

Triệu Thị Ánh Minh

HUV, Bí thư Đảng ủy thị trấn Phước Cát

23. 

Đoàn Ngọc Nam

HUV, Bí thư  Đảng ủy xã Phước Cát 2

24. 

Trần Quốc Doanh

HUV, Trưởng Phòng Văn hóa

25. 

K' Giắc

HUV, Bí thư Đảng ủy xã Đồng Nai Thượng

26. 

Vũ Văn Sang

HUV, Bí thư  Đảng ủy thị trấn Cát Tiên

27. 

Nguyễn Thượng Chuẩn

HUV, Bí thư Đảng ủy xã Quảng Ngãi

28. 

Nguyễn Văn Thức

HUV, Bí thư Đảng ủy xã Gia Viễn

29. 

Mai Bảo Xuyên

HUV, Bí thư Đảng ủy xã Đức Phổ

30. 

Bùi Phú Báu

HUV, Bí thư Đảng ủy xã Nam Ninh

31. 

Trần Xuân Đề

HUV, Chủ tịch HĐND xã Mỹ Lâm

32. 

Bùi Thị Thanh Nga

HUV, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ huyện

33. 

Lê Thế Hùng

HUV, Chủ tịch LĐLĐ huyện

34. 

Trần Nam Dân

HUV, Chủ tịch Hội Nông Dân huyện

35. 

Điểu K’ Viên

HUV, Bí thư Huyện đoàn

36. 

Nguyễn Văn Quân

HUV, Hiệu trưởng trường THPT Cát Tiên

37. 

Lê Văn Việt

HUV, Phó Trưởng Công an huyện