Đường dây nóng huyện Cát Tiên 

ĐƯỜNG DÂY NÓNG TIẾP NHẬN THÔNG TIN VỀ CÁC HÀNH VI
VI PHẠM PHÁP LUẬT TRONG KHAI THÁC KHOÁNG SẢN

 

            Để tăng cường công tác quản lý, bảo vệ khoáng sản và các hoạt động khoáng sản trên sông Đồng Nai; đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động khoáng sản; UBND huyện Cát Tiên thiết lập đường dây nóng để kịp thời tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với các hành vi vi phạm pháp luật về khoáng sản và các hành vi vi phạm pháp luật khác có liên quan đến khoáng sản Cát trên sông Đồng Nai, cụ thể như sau:

            1. Ông: Bùi Văn Hùng - Chức vụ: Chủ tịch UBND huyện

            - Điện thoại: 0913 189 007

            - Địa chỉ email: hungbv@lamdong.gov.vn

            2. Ông: Nguyễn Hoàng Phúc - Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND huyện

            - Điện thoại: 0913 813 047

            - Địa chỉ email: phucnh@lamdong.gov.vn

            3. Ông: Trần Đình Thái - Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND huyện

            - Điện thoại: 0919 925 515

            - Địa chỉ email: thaitd@lamdong.gov.vn