Đường dây nóng huyện Cát Tiên 

ĐƯỜNG DÂY NÓNG TIẾP NHẬN THÔNG TIN VỀ CÁC HÀNH VI
VI PHẠM PHÁP LUẬT TRONG KHAI THÁC KHOÁNG SẢN

 

            Để tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức và kịp xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm pháp luật về khoáng sản, các hành vi vi phạm pháp luật khác có liên quan đến hoạt động khai thác cát trên sông Đồng Nai; UBND huyện thiết lập đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức, cụ thể như sau:

            1. Ông: Nguyễn Hoàng Phúc - Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND huyện, phụ trách UBND huyện.

            - Điện thoại: 0913 813 047

            - Địa chỉ email: phucnh@lamdong.gov.vn

            2. Ông: Trần Đình Thái - Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND huyện

            - Điện thoại: 0919 925 515

            - Địa chỉ email: thaitd@lamdong.gov.vn

                3. Ông Trần Đức An - Chức vụ: Trưởng công an huyện.

            - Điện thoại: 0918 797 974

            - Địa chỉ email: cacattien@lamdong.gov.vn