Skip navigation links
Giới thiệu
Hội đồng TĐ - KT
Chức năng và Nhiệm vụ
Quy chế hoạt động
Sơ đồ tổ chức
Thông tin liên hệ
Tin tức - Thời sự
Tin TĐKT toàn quốc
Tin hoạt động TĐKT
Lấy ý kiến nhân dân
Gương thi đua điển hình
Gương thi đua toàn quốc
Gương thi đua trong tỉnh
Hệ thống văn bản
Văn bản cấp Trung ươngExpand Văn bản cấp Trung ương
Văn bản TĐKT tỉnh
Nghiệp vụ thi đua
Sổ tay - Nghiệp vụ
Trao đổi kinh nghiệm
Hỏi đáp
Kết quả khen thưởng
Khen thưởng Nhà nước
Khen thưởng cấp tỉnh
Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh
Tình trạng hồ sơ
Thông báo
Công tác TĐKT Trung ương
Hoạt động Ban TĐ-KT tỉnh
Xây dựng nông thôn mới
Thông tin chung
Văn bản
noimg Số lượt truy cập

 Lấy ý kiến nhân dân về các trường hợp đề nghị khen thưởng

Hiện nay, Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Lâm Đồng đang thẩm định hồ sơ khen thưởng cấp Nhà nước cho các cá nhân thuộc tỉnh Lâm Đồng, để đảm bảo đúng quy định trong công tác khen thưởng, Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh kính đề nghị cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân và người lao động cho ý kiến về việc đề nghị truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” cho 03 cá nhân
Hiện nay, Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Lâm Đồng đang thẩm định hồ sơ khen thưởng cấp Nhà nước cho các tập thể thuộc tỉnh Lâm Đồng, để đảm bảo đúng quy định trong công tác khen thưởng, Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh kính đề nghị cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân và người lao động cho ý kiến về việc đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhì cho 02 tập thể sau:
Hiện nay, Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Lâm Đồng đang thẩm định hồ sơ khen thưởng cấp Nhà nước cho các cá nhân thuộc tỉnh Lâm Đồng, để đảm bảo đúng quy định trong công tác khen thưởng, Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh kính đề nghị cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân và người lao động cho ý kiến về việc đề nghị tặng thưởng Huân chương cho 02 cá nhân sau:
Hiện nay, Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Lâm Đồng đang thẩm định hồ sơ khen thưởng cấp Nhà nước cho các cá nhân thuộc tỉnh Lâm Đồng, để đảm bảo đúng quy định trong công tác khen thưởng, Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh kính đề nghị cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân và người lao động cho ý kiến về việc đề nghị truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” cho 02 cá nhân
Hiện nay, Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Lâm Đồng đang thẩm định hồ sơ khen thưởng cấp Nhà nước cho các cá nhân thuộc tỉnh Lâm Đồng, để đảm bảo đúng quy định trong công tác khen thưởng, Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh kính đề nghị cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân và người lao động cho ý kiến về việc đề nghị truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” cho 03 cá nhân; đề nghị tặng Huân chương Lao động hạng nhì cho 01 cá nhân
Hiện nay, Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Lâm Đồng đang thẩm định hồ sơ đề nghị khen thưởng bậc cao đợt 1/2018, để đảm bảo đúng quy định trong công tác khen thưởng, Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh kính đề nghị cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân và người lao động cho ý kiến về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân
Hiện nay, Sở Nội vụ (Ban Thi đua – Khen thưởng) đang làm thủ tục đề nghị cấp có thẩm quyền tặng thưởng Huân chương cho các tập thể, cá nhân thuộc tỉnh.  Để đảm bảo quy trình, tiêu chuẩn theo quy định, đề nghị nhân dân cho ý kiến về 02 trường hợp trên.
Hiện nay Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng) đang làm thủ tục đề nghị cấp có thẩm quyền tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba cho 02 tập thể. Đề nghị nhân dân cho ý kiến về 02 trường hợp trên
Trang sau >>

 

 Dịch vụ cộng đồng

Vùng dữ liệu này sẽ tự động hiển thị ở bên phải khi xem ở chế độ bình thường. Khi xem ở chế độ Edit vùng này sẽ tự dộng hiển thị ở bên dưới để tiện việc cập nhật dữ liệu.
 
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỘI ĐỒNG THI ĐUA VÀ KHEN THƯỞNG TỈNH LÂM ĐỒNG
Cơ quan quản lý: Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Lâm Đồng
Địa chỉ: Địa chỉ: Tầng 7, Trung tâm hành chính, Số 36 đường Trần Phú, TP. Đà Lạt, Lâm Đồng
Điện thoại: Điện thoại: 02633.835267, 02633.532781- Fax: 02633.541135 - Email: btdkt@lamdong.gov.vn
Ghi rõ nguồn thiduakhenthuong.lamdong.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này