Hội thảo chuyên đề về công tác Thi đua, khen thưởng 

Ngày 11/6/2013, Ban Tổ chức kỷ niệm 65 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc tỉnh Lâm Đồng (sau đây gọi tắt là Ban Tổ chức kỷ niệm 65 năm) tổ chức Hội thảo chuyên đề “Giải pháp nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng” tại Hội trường thư viện Trường Chính trị Lâm Đồng.

 

Toàn cảnh Hội thảo

 


Chủ trì Hội thảo

Về tham dự Hội thảo có trên 50 đại biểu đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đoàn thể; doanh nghiệp tiêu biểu; lãnh đạo, công chức Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh; Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng, Chủ tịch Hội đồng xét duyệt sáng kiến của huyện/thành phố, Trưởng, Phó Trưởng Phòng Nội vụ phụ trách công tác thi đua, khen thưởng các huyện/thành phố; các chuyên gia nghiên cứu về lĩnh vực thi đua, khen thưởng.

 

Bà Võ Thị Khiết, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Khoa học, sáng kiến tỉnh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh giới thiệu đề dẫn Hội thảo

 

Chủ trì Hội thảo gồm có bà Võ Thị Khiết, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Khoa học, sáng kiến tỉnh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh; ông Nguyễn Minh Tâm, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học, sáng kiến tỉnh; Tiến sĩ khoa họcNguyễn Mộng Sinh, thành viên Hội đồng Khoa học, sáng kiến tỉnh.

 

Tiến sĩ khoa học Nguyễn Mộng Sinh tham luận về Hoạt động sáng kiến trong công tác thi đua, khen thưởng

 

Sau khi nghe chủ trì Hội thảo thông qua đề dẫn và mục đích của buổi Hội thảo và các tham luận, đại biểu tham dự Hội thảo đã bàn bạc, thảo luận trao đổi kinh nghiệm trong thực hiện công tác thi đua, khen thưởng của cơ quan, đơn vị, địa phương và đưa ra những đề xuất, kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng của tỉnh trong thời gian tới.

 

Ông Nguyễn Minh Tâm, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học, sáng kiến tỉnh với chuyên đề Quản lý sáng kiến và xét danh hiệu thi đua

 

Ông Phan Hoàng Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, với tham luận Những khó khăn vướng mắc trong hoạt động của Hội đồng xét duyệt sáng kiến cấp cơ sở


Ông Thái Văn Thịnh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh phát biểu ý kiến
 

Ông Nguyễn Hữu Túc, Phó Chủ tịch UBND huyện Đơn Dương, báo cáo tham luận về Vai trò, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền trong việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác thi đua, khen thưởng tại địa phương

 

 

Ông Tôn Thiện San, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Lạt, chia sẽ Biện pháp nâng cao chất lượng công tác kiểm tra chéo các đơn vị cụm, khối thi đua thuộc thành phố

 

Ông Nguyễn Hữu Thắng, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh, với tham luận kinh nghiệm trong Phát hiện xây dựng và bồi dưỡng nhân rộng điển hình tiên tiến

 

 

Ông Đặng Trọng Giang, Phó Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, báo cáo kinh nghiệm và kết quả Công tác phối hợp với các địa phương thực hiện trong chỉ đạo phong trào thi đua, khen thưởng của ngành trên địa bàn tỉnh