Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tổng kết công tác năm 2012 

(BTĐKT) - Ngày 14/1, tại Hà Nội, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2012, triển khai nhiệm vụ năm 2013. Hội nghị đã biểu dương, khen thưởng 89 lao động tiên tiến, 13 chiến sĩ thi đua cơ sở; 8 tập thể lao động xuất sắc; 1 tập thể, 27 cá nhân được nhận giấy khen của Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

Năm 2012, mặc dù còn nhiều khó khăn, cán bộ, công chức, viên chức Ban Thi đua -  Khen thưởng Trung ương đã phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước giao. Ban đã tham mưu hoàn thiện Đề án “Đổi mới công tác thi đua, khen thưởng” trình Bộ Chính trị. Huy động cán bộ, công chức tập trung xây dựng và hoàn thiện dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Luật Thi đua, Khen thưởng; tham mưu chỉ đạo trong việc tổ chức và triển khai các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Nhiều phong trào theo chuyên đề đã được triển khai có hiệu quả cao như: “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”; “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”… tạo được chuyển biến tích cực từ cơ sở, với nhiều nội dung và hình thức phong phú, thiết thực với người dân.

Trong năm qua, công tác khen thưởng được tập trung nâng cao, đáp ứng kịp thời khen thưởng phục vụ nhiệm vụ chính trị. Ban đã tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ khen thưởng chặt chẽ, chính xác, công khai, kịp thời. Cụ thể, năm 2012 có hơn 30.000 cá nhân, tập thể được khen thưởng kháng chiến; tỷ lệ khen thưởng người lao động trực tiếp được nâng lên rõ rệt, với các hình thức khen thưởng phù hợp, chủ yếu là hình thức Bằng khen và Giấy khen, trên 50% tỉnh (thành phố) có tỷ lệ khen thưởng người lao động cao, trong đó có Hà Nội, tỉnh Tây Ninh và tỉnh Bến Tre đạt trên 80%. Ngoài ra, Ban đã thẩm định, làm thủ tục tặng Kỷ niệm chương  “Vì sự nghiệp Thi đua, Khen thưởng” cho 216 cá nhân thuộc 13 Bộ, ngành, địa phương.

 

Đặc biệt, năm 2012, công tác tuyên truyền đã được Ban đẩy mạnh với sự phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Đài Truyền hình Việt Nam nhằm giới thiệu các điển hình tiên tiến, biểu dương, tôn vinh các cách làm hay, nhân rộng điển hình. Đây chính là bước chuyển biến rõ nét, các điển hình được nêu gương học tập đã phát huy được ảnh hưởng, có sức lan tỏa trong xã hội, góp phần động viên mọi tầng lớp nhân dân hăng hái thi đua, vượt qua khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ.

 

 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Thị Hà Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã hoan nghênh, ghi nhận và biểu dương những cố gắng của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cơ quan năm 2012, đồng thời phát động thi đua năm 2013 với 6 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, quan trọng nhất là tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đẩy mạnh cải cách hành chính, đề cao trách nhiệm trong công tác của cán bộ công chức. Chủ đề thi đua năm 2013 là “Đồng thuận cao - Thi đua giỏi - Về đích sớm” được chia làm 2 giai đoạn cụ thể: Giai đoạn 1: Tháng 1 - 6 là Thi đua cao điểm; Giai đoạn 2: Tháng 7 - 12 là Về đích sớm. Đồng thời, tập trung tham mưu xây dựng thể chế nâng cao quản lý Nhà nước về thi đua khen thưởng; đẩy mạnh các phong trào kỷ niệm 65 năm. Yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương trong cả nước rà soát các phong trào thi đua, tăng cường phối hợp với Đài truyền hình Việt Nam để tuyên truyền giới thiệu các gương điển hình tiên tiến của cá nhân, tập thể. Đồng chí Thứ trưởng yêu cầu, toàn thể cán  bộ công viên chức Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương cần nâng cao công tác chuyên môn, tập huấn cho các bộ ngành địa phương, tăng cường tính đoàn kết nội bộ, đưa các hoạt động chung của cơ quan đi vào nề nếp là nhân tố quan trọng trong việc thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị mà Đảng và Nhà nước giao phó.

 

 

 

Hoài Thanh