Skip navigation links
Giới thiệu
Hội đồng TĐ - KT
Chức năng và Nhiệm vụ
Quy chế hoạt động
Sơ đồ tổ chức
Thông tin liên hệ
Tin tức - Thời sự
Tin TĐKT toàn quốc
Tin hoạt động TĐKT
Lấy ý kiến nhân dân
Gương thi đua điển hình
Gương thi đua toàn quốc
Gương thi đua trong tỉnh
Hệ thống văn bản
Văn bản cấp Trung ươngExpand Văn bản cấp Trung ương
Văn bản TĐKT tỉnh
Nghiệp vụ thi đua
Sổ tay - Nghiệp vụ
Trao đổi kinh nghiệm
Hỏi đáp
Kết quả khen thưởng
Khen thưởng Nhà nước
Khen thưởng cấp tỉnh
Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh
Tình trạng hồ sơ
Thông báo
Công tác TĐKT Trung ương
Hoạt động Ban TĐ-KT tỉnh
Xây dựng nông thôn mới
Thông tin chung
Văn bản
noimg Số lượt truy cập

 Văn bản

Ngày 30/11/2015, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản số 391/TB-VPCP thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.
Văn bản số  63-BC/BCĐNTM ngày 02/10/2015 của Ban Chỉ đạo Nông thôn mới  Tổng kết thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2010 - 2015 và phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2016 - 2020
Hướng dẫn số 260/HD-BTĐKT ngày 27 tháng 02 năm 2015 của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương về việc tổng kết phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2011 - 2015
Kế hoạch số 61 - KH/BCĐNTM ngày 25 tháng 8 năm 2015 của Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng Nông thôn mới về việc tổng kết thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2010 - 2015
Công văn số 53-CV/BCDDNTM ngày 16 tháng 3 năm 2015 của Ban chỉ đạo nông thôn mới về việc thông báo chỉ tiêu kế hoạch thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2015
Báo cáo số 46-BC/BCĐNTM ngày 28 tháng 7 năm 2014 của Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới về tình hình thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014
Ngày 28 tháng 7 năm 2014 UBND tỉnh Lâm Đồng có văn bản về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh
Công văn số 1246/VPĐP ngày 25 tháng 6 năm 2014 của Văn phòng điều phối BCĐ Chương trình xây dựng nông thôn mới Lâm Đồng về việc báo cáo danh sách xã đạt tiêu chí HTTCCTXHVM theo Bộ chỉ tiêu quốc gia về NTM
Hướng dẫn số 471/HD-BTĐKT hướng dẫn khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2011 - 2015
Ngày 05/4/2013, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng có văn bản số 1770/UBND-NN về việc Chỉ đạo thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh năm 2013
Trang sau >>
Vùng dữ liệu này sẽ tự động hiển thị ở bên phải khi xem ở chế độ bình thường. Khi xem ở chế độ Edit vùng này sẽ tự dộng hiển thị ở bên dưới để tiện việc cập nhật dữ liệu.
 
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỘI ĐỒNG THI ĐUA VÀ KHEN THƯỞNG TỈNH LÂM ĐỒNG
Cơ quan quản lý: Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Lâm Đồng
Địa chỉ: Địa chỉ: Tầng 7, Trung tâm hành chính, Số 36 đường Trần Phú, TP. Đà Lạt, Lâm Đồng
Điện thoại: Điện thoại: 02633.835267, 02633.532781- Fax: 02633.541135 - Email: btdkt@lamdong.gov.vn
Ghi rõ nguồn thiduakhenthuong.lamdong.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này