Kết luận của đợt thẩm định Phong trào "Dân vận khéo" trong xây dựng Nông thôn mới tại tỉnh Lâm Đồng 

Ngày 11/12/2012, tại Ban Dân vận Tỉnh ủy Lâm Đồng, các thành viên Đoàn công tác thẩm định phong trào Dân vận khéo trong xây dựng Nông thôn mới đã tiến hành họp đánh giá kết quả kiểm tra tại các xã đăng ký mô hình Dân vận khéo trong xây dựng Nông thôn mới.

Ông Hà Phước Toản, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Lâm Đồng, chủ trì cuộc họp. Tham dự gồm có đại diện lãnh đạo và chuyên viên Ban Dân vận Tỉnh ủy, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh (Thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới tỉnh), Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh.

Sau khi nghe các nội dung yêu cầu về thẩm định các mô hình Dân vận khéo trong xây dựng Nông thôn mới theo tinh thần Kế hoạch số 21-KH/BDVTU, các thành viên đã trao đổi kết quả thẩm định tại các địa phương, bàn bạc, thảo luận và thống nhất kết luận, cụ thể như sau:

-          Ban Dân vận Tỉnh ủy tổng hợp hồ sơ, đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen cho 06 tập thể (xã Xuân Trường – Đà Lạt, xã Quảng Lập – Đơn Dương, xã Liên Hiệp – Đức Trọng, xã Lộc Thanh – Bảo Lộc, xã Tân Châu – Di Linh và xã Phù Mỹ - Cát Tiên) và 03 cá nhân (ông Trần Như Dũng, Chủ tịch UBND xã Xuân Trường – Đà Lạt; ông Nguyễn Bình Trị, Chủ tịch UBND xã Quảng Lập – Đơn Dương và ông Dor Tung Mệu, Phó Bí thư Đảng ủy xã Tân Châu – Dinh Linh) đã đạt thành tích xuất sắc thực hiện phong trào Dân vận trong xây dựng Nông thôn mới năm 2012; hướng dẫn cho các cơ quan, địa phương, đơn vị căn cứ theo thẩm quyền khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt tiêu chuẩn nhằm kịp thời đồng viên phong trào.

-          Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh (Ban Thi đua – Khen thưởng) hướng dẫn hồ sơ, thủ tục khen thưởng cho các đơn vị được xét đề nghị tặng Bằng khen.

-          Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh hướng dẫn các đơn vị rà soát và thẩm định các tiêu chí cho hơp lý và chính xác.

 

Trích Biên bản cuộc họp