Khen thưởng thành tích kháng chiến 

Hỏi:  Trong kháng chiến chống Mĩ cứu nước, ông Lý Văn H. (Trường Xuân, Tháp Mười, Đồng Tháp) tham gia quân đội từ tháng 4/1962, tháng 3/1971 thì bị kỷ luật loại ngũ với tội danh ngại gian khổ, sợ hy sinh, nay muốn đề nghị khen thưởng, có được hay không ?

Trả lời:

Theo Thông tư số 39/BT ngày 21/4/1982 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ), hướng dẫn thi hành điều lệ khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến chống Mĩ. Tại Phần II: Tiêu chuẩn khen thưởng;

a)    Những người được khen phải là những người không phạm sai làm nghiêm trọng trong thời lỳ kháng chiến và cho đến khi xét khen thưởng.

b)    Những trường hợp sau đây bị coi là phạm sai lầm nghiêm trọng và không được khen thưởng:

1.     Có hành động phản bội, đầu hàng.

2.     Bị Tòa án phạt tù.

3.     Bị kỷ luật buộc thôi việc.

4.     Bị tước quân tịch.

5.     Bị loại ngũ.

Đối chiếu với quy định trên, trường hợp của ông H. không đủ tiêu chuẩn được Nhà nước khen thưởng.