Skip navigation links
Giới thiệu
Hội đồng TĐ - KT
Chức năng và Nhiệm vụ
Quy chế hoạt động
Sơ đồ tổ chức
Thông tin liên hệ
Tin tức - Thời sự
Tin TĐKT toàn quốc
Tin hoạt động TĐKT
Lấy ý kiến nhân dân
Gương thi đua điển hình
Gương thi đua toàn quốc
Gương thi đua trong tỉnh
Hệ thống văn bản
Văn bản cấp Trung ươngExpand Văn bản cấp Trung ương
Văn bản TĐKT tỉnh
Nghiệp vụ thi đua
Sổ tay - Nghiệp vụ
Trao đổi kinh nghiệm
Hỏi đáp
Kết quả khen thưởng
Khen thưởng Nhà nước
Khen thưởng cấp tỉnh
Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh
Tình trạng hồ sơ
Thông báo
Công tác TĐKT Trung ương
Hoạt động Ban TĐ-KT tỉnh
Xây dựng nông thôn mới
Thông tin chung
Văn bản
noimg Số lượt truy cập

 Nghiệp vụ Thi đua - Khen thưởng

Văn bản số 179/BTĐKT-NV ngày 30/11/2018 của Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh về việc hướng dẫn tổng kết phong trào thi đua và bình xét khen thưởng năm 2018.  
Quyết định số 318/QĐ-BNV ngày 09/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội vụ
Kế hoạch số 2070/KH-UBND ngày 11/4/2018 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018)
Văn bản số 221/BTĐKT-NV ngày 29/11/2017 của Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Lâm Đồng về việc xét phạm vi ảnh hưởng và hiệu quả áp dụng sáng kiến làm căn cứ tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng đối với cá nhân năm 2017, năm học 2017 - 2018
Văn bản số 215/BTĐKT-NV ngày 24/11/2017 của Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Lâm Đồng về việc hướng dẫn tổng kết phong trào thi đua, bình xét khen thưởng năm 2017.
Thông tư số 08/2017/TT-BNV ngày 27/10/2017 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành môt số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng
Kế hoạch số 6715/KH-UBND ngày 09 tháng 10 năm 2017 của UBND tỉnh Lâm Đồng triển khai thực hiện Phong trào thi đua "Cùng cả nước, doanh nghiệp Lâm Đồng hội nhập và phát triển"
Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng
Văn bản Hướng dẫn liên tịch số 908/LT-SGDĐT-SNV ngày 19/5/2017 giữa Sở Giáo dục Đào tạo và Sở Nội vụ về việc hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục Đào tạo tỉnh Lâm Đồng
Kế hoạch số 2049/KH-UBND ngày 11/4/2017 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, các điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới năm 2017 trên địa bàn tỉnh.
Các tin khác
Trang sau >>
Vùng dữ liệu này sẽ tự động hiển thị ở bên phải khi xem ở chế độ bình thường. Khi xem ở chế độ Edit vùng này sẽ tự dộng hiển thị ở bên dưới để tiện việc cập nhật dữ liệu.
 
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỘI ĐỒNG THI ĐUA VÀ KHEN THƯỞNG TỈNH LÂM ĐỒNG
Cơ quan quản lý: Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Lâm Đồng
Địa chỉ: Địa chỉ: Tầng 7, Trung tâm hành chính, Số 36 đường Trần Phú, TP. Đà Lạt, Lâm Đồng
Điện thoại: Điện thoại: 02633.835267, 02633.532781- Fax: 02633.541135 - Email: btdkt@lamdong.gov.vn
Ghi rõ nguồn thiduakhenthuong.lamdong.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này