Quyết định khen thưởng tháng 7, 8 và 9 năm 2014 
Quyết định Chủ tịch nước

Số / Ký hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu

1500/QĐ-CTN

03/7/2014 Truy tặng 03 Huân chương Kháng chiến hạng nhất; 02 Huân chương Kháng chiến hạng nhì; 03 Huân chương Kháng chiến hạng ba; 77 Huy chương Kháng chiến hạng nhất; 38 Huy chương Kháng chiến hạng nhì cho các cá nhân thuộc tỉnh Lâm Đồng đã có thành tích trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước
1502/QĐ-CTN 03/7/2014 Tặng thưởng 01 Huân chương Kháng chiến hạng nhất; 05 Huân chương Kháng chiến hạng nhì; 16 Huân chương Kháng chiến hạng ba; 60 Huy chương Kháng chiến hạng nhất; 107 Huy chương Kháng chiến hạng nhì cho 02 gia đình và 187 cá nhân thuộc tỉnh Lâm Đồng

1517/QĐ-CTN

07/7/2014 Truy tặng Danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng" cho 19 cá nhân thuộc tỉnh Lâm Đồng đã có nhiều cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
1518/QĐ-CTN 07/7/2014  Phong tặng Danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng" cho 09 cá nhân thuộc tỉnh Lâm Đồng đã có nhiều cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Quyết định Thủ tướng Chính phủ

Số / Ký hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu

1744/QĐ-TTg

29/9/2014 Tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho Trường THPT chuyên Thăng Long Đà Lạt thuộc Sở GD&ĐT, tỉnh Lâm Đồng đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm học 2013 - 2014 của tỉnh Lâm Đồng

1745/QĐ-TTg

29/9/2014 Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 17 tập thể và 39 cá nhân thuộc tỉnh Lâm Đồng đã có thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.