Quyết định khen thưởng tháng 1, 2 và 3 năm 2014 
QĐ Chủ tịch nước

Số / Ký hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu

288/QĐ-CTN

25/01/2014 Truy tặng Huân chương Độc lập hạng ba cho ông Hồ Học và bà Bùi Thị Nho, nguyên quán: xã Quế Long, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam đã có nhiều liệt sĩ hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc
322/QĐ-CTN 25/01/2014       Truy tặng Huân chương Độc lập hạng ba cho: ông Trần thành, nguyên Bí thư Huyện ủy Bảo Lộc; ông Phan Lê, nguyên Trưởng Ban Kinh tế Tỉnh ủy Lâm Đồng đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc

323/QĐ-CTN

27/01/2014 Tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng ba cho: ông Hà Huy Do (Trần Đình Kha), nguyên Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Lâm Đồng; ông Đoàn Nhật Hồng, nguyên Trưởng ty Giáo dục tỉnh Lâm Đồng đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc
395/QĐ-CTN 12/02/2014 Quyết định phong tặng Danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng" cho các cá nhân thuộc tỉnh Lâm Đồng đã có nhiều cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
396/QĐ-CTN 12/02/2014 Quyết định Truy tặng Danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng" cho bà Hà Thị Lang, nguyên quán phường Hương Chữ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế đã có nhiều cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
502/QĐ-CTN  04/3/2014 Tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhì cho ông Đàm Xuân Đêu, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng đã có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc
573/QĐ-CTN 06/3/2014      Tặng thưởng Huân chương Đại đoàn kết dân tộc cho ông Ya Duck, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng đã có thành tích xuất sắc trong xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc
574/QĐ-CTN 06/3/2015  Tặng thưởng Huân chương lao động hạng nhất cho UBMTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng; Huân chương Lao động hạng nhì cho Nhân dân và cán bộ huyện Lạc Dương; Huân chương lao động hạng ba cho UBMTTQ Việt Nam huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2009 đến năm 2013, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

QĐ Thủ tướng Chính phủ

Số / Ký hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu

48/QĐ-TTg

08/01/2014 Tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho 13 tập thể đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác, đã dẫn đầu trong phong trào Thi đua về phát triển giao thông nông thôn - miền núi năm 2013

259/QĐ-TTg

17/02/2014 Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 01 tập thể và 02 cá nhân thuộc tỉnh Lâm Đồng đã có thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc
266/QĐ-TTg 18/02/2014 Tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho 04 tập thể thuộc tỉnh Lâm Đồng đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2013 của tỉnh Lâm Đồng