Quyết định khen thưởng tháng 8 năm 2012 

Chủ tịch nước

Số / Ký hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu

1144/QĐ-CTN

 

09/8/2012

Tặng thưởng Huân chương Lao động cho các tập thể và cá nhân thuộc tỉnh Lâm Đồng đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2007 đến năm 2011, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc

1212/QĐ-CTN

 

15/8/2012

Tặng thưởng Huân chương Báo Lâm Đồng, tỉnh Lâm Đồng đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2007 đến năm 2011, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc

1238/QĐ-CTN

 

16/8/2012

Tặng Huân chương Chiến công cho ông Huỳnh Đức Hòa, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng và ông Lê Thanh Phong, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng đã lập chiến công xuất sắc trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc


Thủ tướng Chính phủ

Số / Ký hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu

1058/QĐ-TTg

 

10/8/2012

Tặng Bằng khen cho ông Huỳnh Văn Chín, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng và bà Phạm Thị Phúc, Bí thư Tỉnh đoàn Lâm Đồng đã có thành tích trong công tác từ năm 2007 đến năm 2011, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc

1089/QĐ-TTg

 

15/8/2012

Tặng Bằng khen cho ông Nguyễn Thanh Đạm, Tổng Biên tập Báo Lâm Đồng, tỉnh Lâm Đồng đã có thành tích trong công tác từ năm 2007 đến năm 2011, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc