Quyết định khen thưởng tháng 4, 5 và 6 năm 2013 

Chủ tịch nước

Số / Ký hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu

663/QĐ-CTN

05/4/2013

Tặng Huân chương Lao động hạng ba cho ông Nguyễn Xuân Ngọc, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng, đã có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục và đào tạo từ năm học 2007 – 2008 đến năm học 2011 – 2012, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

1062/QĐ-CTN

14/6/2013

Tặng Huân chương Lao động hạng hạng nhất cho Hội Cựu chiến binh tỉnh Lâm Đồng; Huân chương Lao động hạng nhà cho ông Huỳnh Đức Hòa, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2008 đến năm 2012, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

1085/QĐ-CTN

19/6/2013

Tặng Huân chương Độc lập hạng ba cho Nhân dân và cán bộ thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

1095/QĐ-CTN

24/6/2013

Tặng thưởng 02 Huân chương Lao động hạng nhất; 02 Huân chương Lao động hạng nhì; 31 Huân chương Lao động hạng ba cho 15 tập thể và 20 cá nhân thuộc tỉnh Lâm Đồng đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2008 đến năm 2012, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

 

Thủ tướng Chính phủ

Số / Ký hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu

742/QĐ-TTg

13/5/2013

Tặng Cờ Thi đua của Chính phủ cho nhân dân và cán bộ huyện Đơn Dương; nhân dân và cán bộ xã Bình Thạnh, huyện Đức Trọng; Quỹ tín dụng nhân dân phường B’Lao, thành phố Bảo Lộc; Trung tâm Y tế huyện Đơn Dương, Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước tỉnh Lâm Đồng năm 2012.

778/QĐ-TTg

23/5/2013

Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 19 tập thể và 43 cá nhân thuộc tỉnh Lâm Đồng đã có nhiều thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

867/QĐ-TTg

05/6/2013

Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng đã có nhiều thành tích trong công tác từ năm 2010 đến năm 2012, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc; ông Trần Đức Quân, Trưởng ban Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, ông Phạm Văn Tường, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Lâm Đồng đã có nhiều thành tích trong công tác từ năm 2008 đến năm 2012, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc

909/QĐ-TTg

10/6/2013

Tặng Cờ Thi đua của Chính phủ cho Văn phòng Tỉnh ủy; Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh; Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước tỉnh Lâm Đồng năm 2012.