Quyết định khen thưởng tháng 1, tháng 2 và tháng 3 năm 2013 
Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Số / Ký hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu

113/QĐ-TTg

09/01/2013

Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho ông Trương Văn Phi, Trưởng phòng, Phòng Tổ chức biên chế, Sở Nội vụ, tỉnh Lâm Đồng, đã có nhiều thành tích trong công tác từ năm 2007 đến năm 2011, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.