Quyết định khen thưởng tháng 11 và tháng 12 năm 2012 

Chủ tịch nước

Số / Ký hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu

2114/QĐ-CTN

 

04/12/2012

Tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng ba cho gia đình bà Phạm Thị Nhược, quê quán: xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng; trú quán: xã B’Lao, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng và gia đình bà Nguyễn Thị Có, quê quán: xã Nghĩa Đông, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi, trú quán: xã Lộc Sơn, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng đã có nhiều liệt sĩ hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc.

2227/QĐ-CTN

 

17/12/2012

Tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng nhất cho ông Nguyễn Xuân Du, Bí danh: Tám Cảnh, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng và Huân chương Độc lập hạng ban cho ông Hoàng Văn (Trịnh Khiết), Bí danh: Trịnh Ngọc Sơn, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

 

Thủ tướng Chính phủ

Số / Ký hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu

2032/QĐ-TTG

 

21/12/2012

Tặng Cờ Thi đua của Chính phủ cho Trường Trung học Phổ thông chuyên Thăng Long, Sở Giáo dục và Đào tạo, tỉnh Lâm Đồng đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước của tỉnh Lâm Đồng năm học 2011-2012.

2039/QĐ-TTg

 

21/12/2012

Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 02 tập thể và 04 cá nhân thuộc tỉnh Lâm Đồng đã có nhiều thành tích trong công tác giáo dục và đào tạo, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.