Quyết định khen thưởng tháng 10 năm 2012 

Chủ tịch nước

Số / Ký hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu

1536/QĐ-CTN

 

05/10/2012

Tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất cho nhân dân và cán bộ huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng đã có thành tích xuất sắc trong công tác tù năm 2007 đến năm 2011, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

 

Thủ tướng Chính phủ

Số / Ký hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu

1484/QĐ-TTg

 

05/10/2012

Phong tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc” cho ông Huỳnh Văn Thiên, Giám đốc Bệnh viên II Lâm Đồng, Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng đã có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, bảo vệ Tổ quốc

1603/QĐ-TTg

 

29/10/2012

Tặng Kỷ niệm chương “Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù, đày” cho ông Phan Thế Long, quê quán: Trực Cường, Hải Hậu, Nam Định, trú quán: Liên Hiệp, Đức Trọng, Lâm Đồng; ông Dương Đình Long, quê quán: Nghĩa Thương, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi, trú quán: Liên Hiệp, Đức Trọng, Lâm Đồng đã nêu cao tinh thần kiên trung, bất khuất, góp phần vào thắng lợi của sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc.