Skip navigation links
Giới thiệu
Giới thiệu chung
Chức năng nhiệm vụ
Cơ cấu tổ chức
Thông tin lãnh đạo
Các phòng ban
Danh bạ
Bản đồ
Điều kiện và Tiềm năng
Hệ thống văn bản
Toàn bộ văn bản
C/O - Mẫu D
Đầu tư
Môi trường
Tài chính
Thuế
Xây dựng
Đất đai
Lao động
VB Ban Quản Lý các KCN
Công bố thông tin Dự án đầu tư Nhà ở Công nhân
0004.jpeg
Thủ tục hành chính
Hướng dẫn triển khai
Thông tin công bố
Thủ tục một cửaExpand Thủ tục một cửa
Giấy chứng nhận đầu tư
Lao động
Xây dựng
Văn phòng đại diện
Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư
Tin tức hoạt động
Thông tin chung
Sự kiện nổi bật
Dư án kêu gọi đầu tư
Chính sách ưu đãi đầu tư
Chính sách của tỉnh
Thông tin doanh nghiệp
Hội nghị sơ kết Quy chế phối hợp Quản lý nhà nước và gặp mặt các nhà đầu tư năm 2016
Công khai ngân sách
noimg Số lượt truy cập

 Hệ thống văn bản quản lý các khu công nghiệp

Số hiệu/Trích yếu:
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:
Lĩnh vực:
Có 25 văn bản:

Số-Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
408/KCN-NV 18/11/2019 Xin đất để san lấp mặt bằng tại KCN Lộc Sơn của Công ty CP Đamri Land
395/KCN-NV 12/11/2019 Đề xuất bổ sung kế hoạch sử dụng đất đai tại KCN giai đoạn 2020-2025
326/KCN-NV 23/09/2019 Kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019
682/BC-KCN 16/11/2017
Báo cáo kết quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017
458/QĐ-KCN 15/08/2017 Quyết định về việc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết sử dụng đất (lần 3 năm 2017) khu công nghiệp Phú Hội, huyện Đức Trọng tỷ lệ 1/2.000
423/QĐ-KCN 01/08/2017
Phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết sử dụng đất (lần 2 năm 2017) Khu công nghiệp Phú Hội, huyện Đức Trọng, tỷ lệ 1/2000
372/TB-KCN 13/07/2017
Thông báo kết luận kiểm tra đối với Công ty TNHH TM XNK Vũ Quang
157/QĐ-KCN 20/04/2017 Quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết sử dụng đất (lần 3) Khu công nghiệp Lộc Sơn
23/2014/TT-BTNMT 19/05/2014
Quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
43/2014/NĐ-CP 15/05/2014
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai
43/2014/NĐ-CP 15/05/2014
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai
44/NĐ-CP 15/05/2014
Quy định về giá đất
45/NĐ-CP 15/05/2014
Quy định về thu tiền sử dụng đất
45/NĐ-CP 15/05/2014
Quy định về thu tiền sử dụng đất
45/2013/QH13 29/11/2013
Luật Đất đai
45/2013/QH13 29/11/2013
Luật Đất đai
7399/UBND-TC 27/12/2012
Mức thu phí hạ tầng năm 2013 tại Khu công nghiệp Lộc Sơn và Khu công nghiệp Phú Hội
63/2006/QH11 29/06/2006
Luật Kinh doanh bất động sản
04/2006/TTLT/BTP-BTNMT 13/06/2006
Thông tư liên tịch của Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất (đính kèm mẫu hợp đồng 18,19,20)
03/2006/TTLT-BTP-BTNMT 13/06/2006
Sửa đổi, bổ sung một số Quy định của Thông tư liên tịch số 05/2005/TTLT/BTP-BTNMT ngày 16/6/2005 của Bộ tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường Hướng dẫn việc đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng Quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.
17/2006/NĐ-CP (Hết hiệu lực-Thay thế bằng NĐ43/2014/NĐ-CP) 27/01/2006
Nghị định của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 181/2004/NĐ-CP
05/2005/TTLT-BTP-BTNMT 16/06/2005
Hướng dẫn việc đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.
181/2004/NĐ-CP (Hết hiệu lực-Thay thế bằng NĐ 43/2014/NĐ-CP) 29/10/2004
Nghị định Chính phủ về thi hành Luật Đất đai
03/2001/TT-BTP-CC 14/03/2001
Hướng dẫn thi hành Nghị định số 75/2000/NĐ-CP ngày 08/12/2000 của Chính phủ về Công chứng, chứng thực.
75/2000/NĐ-CP 08/12/2000
Về Công chứng, Chứng thực

Vùng dữ liệu này sẽ tự động hiển thị ở bên phải khi xem ở chế độ bình thường. Khi xem ở chế độ Edit vùng này sẽ tự dộng hiển thị ở bên dưới để tiện việc cập nhật dữ liệu.
Văn bản của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng
Bộ thủ tục hành chính
Đường dây nóng
Tiếp nhận, trả lời góp ý
Cổng Thông tin điện tử Lâm Đồng
Dịch vụ công trực tuyến
Hệ thống văn bản của tỉnh
Th6ng tin doanh nghiệp trong các khu công nghiệp
Danh bạ thư điện tử
  
 
BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH LÂM ĐỒNG
Địa chỉ: 36 Trần Phú, TP. Đà Lạt
Điện thoại: 0263.3549103 - Fax: 0263.3549104 - Email: bqlkcn@lamdong.gov.vn
Ghi rõ nguồn http://liza.lamdong.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này