Skip navigation links
Giới thiệu
Giới thiệu chung
Chức năng nhiệm vụ
Cơ cấu tổ chức
Thông tin lãnh đạo
Các phòng ban
Danh bạ
Bản đồ
Điều kiện và Tiềm năng
Hệ thống văn bản
Toàn bộ văn bản
C/O - Mẫu D
Đầu tư
Môi trường
Tài chính
Thuế
Xây dựng
Đất đai
Lao động
VB Ban Quản Lý các KCN
Công bố thông tin Dự án đầu tư Nhà ở Công nhân
0004.jpeg
Thủ tục hành chính
Hướng dẫn triển khai
Thông tin công bố
Thủ tục một cửaExpand Thủ tục một cửa
Giấy chứng nhận đầu tư
Lao động
Xây dựng
Văn phòng đại diện
Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư
Tin tức hoạt động
Thông tin chung
Sự kiện nổi bật
Dư án kêu gọi đầu tư
Chính sách ưu đãi đầu tư
Chính sách của tỉnh
Thông tin doanh nghiệp
Hội nghị sơ kết Quy chế phối hợp Quản lý nhà nước và gặp mặt các nhà đầu tư năm 2016
Công khai ngân sách
noimg Số lượt truy cập

 Văn bản QPPL (Subportal)

Số hiệu/Trích yếu:
Loại văn bản:
Có 949 văn bản:

Số-Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
43/BC-KCN 19/05/2020 Báo cáo thực hiện nhiệm vụ tháng 5 và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ tháng 6 năm 2020
44/BC-KCN 19/05/2020 Báo cáo kết quả thực hiện Nghị định 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ
19/TB-KCN 15/05/2020 Thông báo đăng ký thang bảng lương công ty TNHH KANAAN Bào Lộc
14/QĐ-KCN 15/05/2020 Quyết định thành lập đoàn kiểm tra doanh nghiệp năm 2020
23/KH-KCN 15/05/2020 Kế hoạch kiểm tra các doanh nghiệp trong khu công nghiệp năm 2020
192/KCN-NV 13/05/2020 GIa hạn thời gian nộp phí sử dụng hạ tầng tại KCN Lộc Sơn - Phú Hội
188/KCN-NV 12/05/2020 Chấp thuận vị trí công việc sử dụng lao động người nước ngoài
189/KCN-NV 12/05/2020 Hướng dẫn việc tạm dừng đóng Qũy hưu tría và tử tuất đối với doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch covid 19
22/KH-KCN 11/05/2020 Kế hoạch thực hiện đề án tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật Dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Lmâ Đồng
4367/UBND-MT 11/05/2020 Gia hạn thời gian nộp phí sử dụng hạ tầng tại 02 KCN Lộc Sơn và Phú Hội
183/KNC-VP 07/05/2020 Hướng dẫn bổ sung công tác thi đua khen thưởng năm 2020
42/BC-KCN 07/05/2020 Báo cáo kết quả sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế theo yêu cầu Nghị quyết số 56/2017/QH14
181/KCN-VP 07/05/2020 Thực hiện báo cáo định kỳ
182/KCN-NV 07/05/2020 Trả lời văn bản đề nghị của công ty TNHH Hương Bản
169/KCN-NV 06/05/2020 Phúc đáp đề nghị của doanh nghiệp về ảnh hưởng của dịch Covid - 19
170/KCN-NV 06/05/2020 Phúc đáp đề nghị của doanh nghiệp về ảnh hưởng của dịch Covid - 19
171/KCN-NV 06/05/2020 Phúc đáp đề nghị của doanh nghiệp về ảnh hưởng của dịch Covid - 19
172/KCN-NV 06/05/2020 Phúc đáp đề nghị của doanh nghiệp về ảnh hưởng của dịch Covid - 19
173/KCN-NV 06/05/2020 Phúc đáp đề nghị của doanh nghiệp về ảnh hưởng của dịch Covid - 19
174/KCN-NV 06/05/2020 Phúc đáp đề nghị của doanh nghiệp về ảnh hưởng của dịch Covid - 19
175/KCN-NV 06/05/2020 Thực hiện các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động gặp khó khăn đại dịch Covid-19
41/BC-KCN 06/05/2020 Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 47/CT-TW ngày 25/6/2015 của Ban bí thư Trung ương Đảng
178/KCN-NV 06/05/2020 Giảm diện tích đất thuê của Công ty TNHH TMDV Bích Lâm Viên
179/KCN-NV 06/05/2020 Phúc đáp tờ trình ngày 22/4/2020 công ty MTV Động Lực
180/KCN-NV 06/05/2020 Kiến nghị của công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Lâm Đồng

Previous Page 1-25 Next Page
Vùng dữ liệu này sẽ tự động hiển thị ở bên phải khi xem ở chế độ bình thường. Khi xem ở chế độ Edit vùng này sẽ tự dộng hiển thị ở bên dưới để tiện việc cập nhật dữ liệu.
Văn bản của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng
Bộ thủ tục hành chính
Đường dây nóng
Tiếp nhận, trả lời góp ý
Cổng Thông tin điện tử Lâm Đồng
Dịch vụ công trực tuyến
Hệ thống văn bản của tỉnh
Th6ng tin doanh nghiệp trong các khu công nghiệp
Danh bạ thư điện tử
  
 
BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH LÂM ĐỒNG
Địa chỉ: 36 Trần Phú, TP. Đà Lạt
Điện thoại: 0263.3549103 - Fax: 0263.3549104 - Email: bqlkcn@lamdong.gov.vn
Ghi rõ nguồn http://liza.lamdong.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này