Quyết định ban hành trình tự, thủ tục, cơ chế, chính sách thu hút đầu tư vào Khu công nghiệp – Đô thị Tân Phú 

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi và bảo đảm tính đồng bộ, hấp dẫn, công khai, minh bạch trong việc tìm kiếm, mời gọi các nhà đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng tại Khu công nghiệp – Đô thị Tân Phú (Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng); Ngày 22/3/2013, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ký quyết định số 18/2013/QĐ-UBND Ban hành trình tự, thủ tục, cơ chế, chính sách thu hút đầu tư vào Khu công nghiệp – Đô thị Tân Phú. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành.

 

Nội dung Quyết định download tại đây.