Skip navigation links
Giới thiệu
Giới thiệu chung
Chức năng nhiệm vụ
Cơ cấu tổ chức
Thông tin lãnh đạo
Các phòng ban
Danh bạ
Bản đồ
Điều kiện và Tiềm năng
Hệ thống văn bản
Toàn bộ văn bản
C/O - Mẫu D
Đầu tư
Môi trường
Tài chính
Thuế
Xây dựng
Đất đai
Lao động
VB Ban Quản Lý các KCN
Công bố thông tin Dự án đầu tư Nhà ở Công nhân
0004.jpeg
Thủ tục hành chính
Hướng dẫn triển khai
Thông tin công bố
Thủ tục một cửaExpand Thủ tục một cửa
Giấy chứng nhận đầu tư
Lao động
Xây dựng
Văn phòng đại diện
Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư
Tin tức hoạt động
Thông tin chung
Sự kiện nổi bật
Dư án kêu gọi đầu tư
Chính sách ưu đãi đầu tư
Chính sách của tỉnh
Thông tin doanh nghiệp
Hội nghị sơ kết Quy chế phối hợp Quản lý nhà nước và gặp mặt các nhà đầu tư năm 2016
Công khai ngân sách
noimg Số lượt truy cập

 Thông tin chung

Trong tháng 05/201 3, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng đã cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 01 dự án với vốn đăng ký là 30 tỷ đồng, diện tích đất đăng ký là 2,08 ha, lao động đăng ký là 100 người; thực hiện điều chỉnh 02 giấy chứng nhận đầu tư với nội dung điều chỉnh: giảm diện tích đất thuê và bổ sung ngành nghề kinh doanh.

Lũy kế đến nay, đã có 50 doanh nghiệp/dự án được Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng cấp giấy chứng nhận đầu tư còn hiệu lực
Trong tháng 04/2013 , Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng đã điều chỉnh 02 giấy chứng nhận đầu tư với nội dung điều chỉnh là chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ Công ty TNHH 2 thành viên trở lên thành công ty cổ phần và bổ sung ngành nghề kinh doanh.

Sau khi Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” được ban hành, Ban quản lý các khu công nghiệp đã tổ chức Hội nghị học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết từ đội ngũ cán bộ công chức trong Ban quản lý đến các đơn vị trực thuộc, các doanh nghiệp KCN, đồng thời xây dựng Chương trình hành động để thực hiện Nghị quyết.

Một số kết quả đạt được như sau:

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại văn bản số 1679/UBND-TH ngày 03/4/2013; trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, ngày 16/4/2013 Ban Quản lý các Khu công nghiệp đã nghiên cứu, tổng hợp xây dựng kế hoạch hành động triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về phát triển bền vững Việt Nam giai đoạn 2011-2020 đối với nhiệm vụ phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Từ thực tế triển khai công tác phát triển khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh thời gian qua; Ban Quản lý xác định một số kế hoạch hành động trọng tâm:

Ngày 23/1/2013, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng (Ban Quản lý) đã tổ chức Hội nghị cán bộ công chức năm 2013 với sự tham dự của lãnh đạo Ban, đại biểu đến từ Liên đoàn lao động tỉnh Lâm Đồng, Công ty PTHT KCN Lộc Sơn, Công ty PTHT KCN Phú Hội và cán bộ công chức Ban Quản lý.

Chiều ngày 17/12/2012, tại thành phố Hồ Chí Minh; UBND tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư Lâm Đồng hội nhập và phát triển. Tham dự hội nghị , về phía Lâm Đồng có đồng chí Nguyễn Xuân Tiến – UVTW Đảng, Phó bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, cùng lãnh đạo các địa phương và các sở ngành liên quan. Về phía Nhật Bản ông Hida Haru Mitsu - Tổng lãnh sự Nhật Bản tại thành phố Hồ Chí Minh, đại diện cơ quan hợp tác Nhật Bản tại thành phố Hồ Chí Minh cùng trên 100 doanh nghiệp lớn của Nhật Bản đang đầu tư hoạt động tại thành phố Hồ Chí Minh.

Phát triển KCN, KCX là định hướng chính sách quan trọng của Đảng và Nhà nước ta. Chủ trương của Đảng qua các thời kỳ đều xác định vai trò của KCN, KCX là một trong những nền tảng của công cuộc CNH, HĐH đất nước, thực hiện mục tiêu đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Thực tế đóng góp của hệ thống các KCN, KCX vào phát triển kinh tế - xã hội đất nước trong hơn 20 năm qua đã khẳng định tính đúng đắn của chủ trương và mô hình KCN, KCX.
UBND tỉnh Lâm Đồng đang kêu gọi đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng tại 14 khu, cụm công nghiệp trên địa bàn (từ nay đến năm 2015). Tổng nguồn vốn ước tính trên 2.500 tỷ đồng.
*Thuế GTGT tháng 6/2012 được chậm nộp đến tháng 4/2013
Thực hiện chiến lược phát triển công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2006- 2010 theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ VIII, qua gần 7 năm thực hiện nhiệm vụ xây dựng, quản lý và phát triển các khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn, đến nay tỉnh Lâm Đồng đã gặt hái được những thành công nhất định.
Các tin khác
<< Trang trước   Trang sau >>
Vùng dữ liệu này sẽ tự động hiển thị ở bên phải khi xem ở chế độ bình thường. Khi xem ở chế độ Edit vùng này sẽ tự dộng hiển thị ở bên dưới để tiện việc cập nhật dữ liệu.
Văn bản của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng
Bộ thủ tục hành chính
Đường dây nóng
Tiếp nhận, trả lời góp ý
Cổng Thông tin điện tử Lâm Đồng
Dịch vụ công trực tuyến
Hệ thống văn bản của tỉnh
Th6ng tin doanh nghiệp trong các khu công nghiệp
Danh bạ thư điện tử
  
 
BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH LÂM ĐỒNG
Địa chỉ: 36 Trần Phú, TP. Đà Lạt
Điện thoại: 0263.3549103 - Fax: 0263.3549104 - Email: bqlkcn@lamdong.gov.vn
Ghi rõ nguồn http://liza.lamdong.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này