TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ THU HÚT ĐẦU TƯ VÀO CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH LÂM ĐỒNG 09 THÁNG ĐẦU NĂM 2016 

Chín tháng đầu năm 2016, Ban Quản lý các Khu công nghiệp đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 09 doanh nghiệp/dự án (04 dự án đầu tư vào KCN Lộc Sơn và 05 dự án đầu tư vào KCN Phú Hội) với tổng vốn đầu tư đăng ký là 420 tỷ đồng, diện tích đất đăng ký là 14,282 ha và lao động đăng ký là 547 người. Từ đầu năm đến nay, đã thu hút thêm một số ngành nghề đầu tư mới: sản xuất phân bón, gia công kính cường lực, sản xuất dược phẩm. Việc thu hút các ngành nghề mới trong KCN góp phần tăng thêm dự án lấp đầy các KCN đồng thời thu hút thêm lao động.

Đến nay, đã có 63 doanh nghiệp/dự án được Ban Quản lý cấp Giấy chứng nhận đầu tư còn hiệu lực (KCN Lộc Sơn: 33 doanh nghiệp/dự án và KCN Phú Hội: 30 doanh nghiệp/dự án; trong đó có 16 doanh nghiệp FDI), với tổng vốn đầu tư đăng ký là: 66,16 triệu USD và 2.912,247 tỷ đồng, diện tích đất đăng ký là 145,99 ha và lao động đăng ký là 6.991 người. Đồng thời điều chỉnh 11 dự án với nội dung điều chỉnh là thay đổi tên nhà đầu tư, tăng vốn đầu tư, tăng vốn điều lệ, mục tiêu, quy mô dự án, chuyển nhượng dự án,.... Số dự án thu hồi: 03 dự án, lý do: nhà đầu tư chm dứt hoạt động dự án, doanh nghiệp phá sản.

Tình hình hoạt động sản xuất - kinh doanh của các doanh nghiệp KCN trong 9 tháng đầu năm 2016: Tổng doanh thu ước đạt 147,2 triệu USD; trong đó: xuất khẩu đạt 97,97  triệu USD, giá trị hàng nhập khẩu đạt 1,7 triệu USD. Các sản phẩm xuất khẩu chủ yếu là: cà phê nhân, vải dệt các loại, tơ xe, áo mưa, sản phẩm nhựa PE, rau củ quả sấy khô các loại. Đến nay các doanh nghiệp đang hoạt động cơ bản đã đầu tư xây dựng nhà xưởng hoàn tất đi vào sản xuất ổn định, kinh doanh có hiệu quả, tiếp tục tăng vốn đầu tư mở rộng qui mô sản xuất, diện tích nhà xưởng, đầu tư mới máy móc, thiết bị để nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng khả năng cạnh tranh ở thị trường tiêu thụ trong nước và xuất khẩu. Thuế và các khoản nộp ngân sách Nhà nước đạt 6,24 tỷ đồng.

 

                                       Phòng Kế hoạch Tổng hợp