Khảo sát, thăm dò ý kiến bầu chọn khách hàng về sản phẩm của các doanh nghiệp và biểu dương các dự án đầu tư thực hiện tốt và có hiệu quả 

Năm qua, mặc dù phải đối mặt với những khó khăn, thách thức, đặc biệt là tình hình kinh tế thế giới và trong nước phục hồi chậm, thị trường xuất nhập khẩu thu hẹp, khó khăn chung về nguồn tài chính, nhưng các doanh nghiệp khu công nghiệp Lâm Đồng đã nỗ lực đẩy mạnh sắp xếp lại bộ máy, xây dựng chiến lược sản xuất kinh doanh, tái cơ cấu đầu tư... nhằm duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh; Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch Tỉnh Lâm Đồng (UBND tỉnh Lâm Đồng) đã tổ chức ngày doanh nhân Việt Nam 13/10/2012 tại Lâm Đồng, Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh  Lâm Đồng đề cử 03 doanh nghiệp là một trong những đơn vị điển hình trong Khu công nghiệp để được tôn vinh là doanh nhân tiêu biểu trong năm 2012; gồm các doanh nghiệp: Cty TNHH Thương phẩm Atlantic VN (chế biến và xuất khẩu cà phê); Công ty TNHH Lâm Nghiệp (Sản xuất các sản phẩm nhựa); Công ty TNHH Hương Bản (Mua bn chế biến cà phê xuất khẩu).