Hỗ trợ của tỉnh 

Trong thời gian qua Ban quản lý các khu công nghiệp phối hợp cùng với Chi cục Hải quan Đà Lạt, Sở Công thương Lâm Đồng hướng dẫn, hỗ trợ thực hiện những chính sách mới về xuất nhập khẩu hàng hóa các doanh nghiệp trong khu công nghiệp; Lập kế hoạch chương trình hỗ trợ kinh phí khuyến công hàng năm; đăng ký cho các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh tham gia hội chợ triển lãm, giới thiệu sản phẩm trong và ngoài Tỉnh, giúp cho các doanh nghiệp đánh giá được ưu, nhược điểm, khả năng cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường để từ đó có những chiến lược kinh doanh, tiếp thị, quảng bá thương hiệu, từng bước thâm nhập vào các thị trường mới, thị trường tiềm năng nhằm phát triển một cách ổn định và bền vững hơn; Ngoài ra, hỗ trợ doanh nghiệp khu công nghiệp trong việc tiếp cận vốn vay ưu đãi qua các tổ chức tín dụng, để tập trung đầu tư xây dựng nhà xưởng, mua máy móc thiết bị, đổi mới công nghệ, trang thiết bị tiên tiến để nâng cao chất lượng và hạ giá thành sản phẩm.