Lịch làm việc của lãnh đạo UBND thành phố (Từ ngày 20/03 đến ngày 24/03/2017)