Skip navigation links
Trang chủ
Thành ủy
HĐND thành phố
UBND thành phố
MTTQ - Các đoàn thể
Thông tin đầu tư
Dành cho du khách
Thư viện ảnh
Sơ đồ site
Skip navigation links
Giới thiệu
Điều kiện tự nhiên
Lịch sử văn hóa
Dân tộc - Dân cư
Cơ sở hạ tầng
Tổng quan KT-XH
Dân tộc
Tin tức Sự kiện
Thành ủy Bảo Lộc
HĐND thành phố
UBND thành phố
MTTQ - Các đoàn thể
Tin trong tỉnh
Tin trong nước
Tin quốc tế
Cải cách hành chính
Các phường xãExpand Các phường xã
Đài Truyền thanh - Truyền hình
Gương người tốt, việc tốtExpand Gương người tốt, việc tốt
Kho Bạc
Văn bản chỉ đạo
UBND tỉnh Lâm Đồng
Thành phố Bảo LộcExpand Thành phố Bảo Lộc
Thủ tục hành chính
Thủ tục 1 cửa
Thông tin cần biết
Thành phố Bảo LộcExpand Thành phố Bảo Lộc
Tỉnh Lâm ĐồngExpand Tỉnh Lâm Đồng
Sơ đồ site
Thông tin tuyên truyền
Thông tin bầu cử
Tiểu sử tóm tắt
Tin tức, hoạt động bầu cử
Văn bản chỉ đạo, điều hành
Khoa học - Công Nghệ
Tin tức
Văn bản
Công khai ngân sách
noimg Số lượt truy cập

 Xem chi tiết Thủ tục hành chínhTên thủ tục Đăng ký khi hợp tác xã chia
Cơ quan thực hiện UBND cấp Thành Phố
Cơ sở pháp lý - Luật HTX 2012;
- Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật hợp tác xã;
- Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014 hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động
- Nghị Quyết số 22/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016
Thủ tục
Đơn đăng ký kinh doanh hợp tác xã.
 Điều lệ Hợp tác xã đã được Đại hội xã viên thông qua hợp lệ.
Danh sách xã viên góp vốn thành lập Hợp tác xã (Họ tên, năm sinh, địa chỉ thường trú, hoặc tạm trú, số vốn góp vào hợp tác xã);
 Bản sao chứng minh nhân dân của các xã viên.
Bản sao các văn bản liên quan đến ngành nghề kinh doanh có điều kiện; giấy tờ chứng minh địa chỉ nơi đặt trụ sở, nơi sản xuất kinh doanh của hợp tác xã.
Phương án giải quyết các vấn đề liên quan đến việc chia đã thảo luận với các chủ nợ, các tổ chức, cá nhân có quan hệ kinh tế với Hợp tác xã (Hợp tác xã cũ);
Biên bản Đại hội xã viên về việc Chia Hợp tác xã (Hợp tác xã cũ) đã được xã viên nhất trí thông qua;
 Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của hợp tác xã cũ trước khi chia bản chính;
 Giấy xác nhận của cơ quan công an về việc đã nộp lại con dấu của hợp tác xã (Hợp tác xã cũ).
Các văn bản liên quan khác (nếu có)
Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Loại Thành phố: Kế hoạch đầu tư
Thời gian
04 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ
Lệ phí
100.000đ (Một trăm ngàn đồng).
Đính kèm  


Vùng dữ liệu này sẽ tự động hiển thị ở bên phải khi xem ở chế độ bình thường. Khi xem ở chế độ Edit vùng này sẽ tự dộng hiển thị ở bên dưới để tiện việc cập nhật dữ liệu.
 
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ BẢO LỘC - TỈNH LÂM ĐỒNG
Cơ quan quản lý: UBND Thành Phố Bảo Lộc.
Chịu trách nhiệm nội dung: Phòng Văn hóa và Thông tin 
Địa chỉ: Số 2 Hồng Bàng - Phường 1 - Thành phố Bảo Lộc
Điện thoại: 023.3864001 - 0263.3864022 - Fax: 0263.3865464 - 0623.3864022.  Email: vhttbaoloc@lamdong.gov.vn
Ghi rõ nguồn baoloc.lamdong.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này