Hội nghị phổ biến văn bản pháp luật về viễn thông và QLNN về viễn thông 

   Sáng 12/ 10/ 2012, tại Sở Thông tin – Truyền thông tỉnh, Trung tâm Chứng nhận & Kiểm định khu vực II thuộc Cục Viễn thông (Bộ Thông tin – Truyền thông) phối hợp với Sở Thông tin – Truyền thông Lâm Đồng tổ chức Hội nghị phổ biến văn bản pháp luật về viễn thông và một số nội dung quản lý nhà nước về viễn thông. Tham dự hội nghị có sự hiện diện của đ/c Lỗ Quốc Việt, giám đốc Trung tâm CN-KĐ khu vực II, đ/c Nguyễn Tuấn Vinh, chuyên viên Cục Viễn Thông; về phía Sở Thông tin truyền thông tỉnh có đ/c Nguyễn Đình Đỉnh, phó Giám đốc Sở, lãnh đạo và chuyên viên các phòng thuộc Sở, lãnh đạo các doanh nghiệp viễn thông và phòng VHTT các huyện, thành  phố trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. 


Tại hội nghị, các đại biểu đã quán triệt  2 nội dung trọng tâm : Thông tư 04/TT-BTTTT được Bộ Thông tin – Truyền thông ban hành ngày 03/4/2012 quy định về quản lý thuê bao di động trả trước thay thế Thông tư 22/TT-BTTTT  ngày 24/6/2006 của Bộ TT-TT ban hành trước đây và quán triệt các Thông tư 16/2011, 17/2011 và 18/2011/TT-BTTTT của Bộ TT-TT về kiểm định trạm gốc điện thọai di động mặt đất công cộng (BTS). Công tác quản lý thuê bao di động trả trước và cộng tác kiểm định trạm gốc BTS theo các Thông tư mới ban hành là những nội dung “cấp thiết” đang đặt ra cho công tác quản lý nhà nước của ngành thông tin – truyền thông phải tăng cường các giải pháp nhằm góp phần chấn chỉnh, đưa thị trường viễn thông di động Việt Nam phát triển lành mạnh, bền vững.

P.VHTT