Thành phố Bảo Lộc xây dựng nông thôn mới 

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), năm 2009, xã ĐamB’ri (thành phố Bảo Lộc) được chọn là địa bàn điểm xây dựng nông thôn mới của tỉnh Lâm Đồng. Tháng 11/2010, UBND tỉnh bổ sung thêm 2 xã Lộc Châu và Lộc Nga và đến tháng 4/2011 UBND tỉnh bổ sung 2 đơn vị còn lại của thành phố là xã Lộc Thanh và Đại Lào vào danh sách các xã ưu tiên xây dựng nông thôn mới của địa phương. Bảo Lộc phấn đấu đến năm 2015, các xã trên địa bàn thành phố xây dựng thành công xã nông thôn mới, trong đó xã ĐamB’ri phấn đấu đạt 19 tiêu chí trước năm 2015. 


                  
                          
Lãnh đạo 5 xã trên địa bàn ký kết thi đua xây dựng nông thôn mới. 
 

                Ghi nhận từ xã điểm:

Cách đây hơn 3 năm, xã ĐamB’ri, thành phố Bảo Lộc được chọn xây dựng điểm xã nông thôn mới tại tỉnh Lâm Đồng. Xác định xây dựng xã nông thôn mới là thời cơ thuận lợi để đón đầu những vận hội mới, ngay từ những ngày đầu triển khai đề án, cán bộ, nhân dân xã ĐamB’ri đã tập trung mọi nguồn lực, huy động hệ thống chính trị từ thôn tới xã, huy động sức dân và tranh thủ mọi sự hỗ trợ từ bên ngoài và một phần ngân sách nhà nước để xây dựng nông thôn mới theo 19 bộ tiêu chí do Bộ NN&PTNT quy định. Đến nay, xã ĐamB’ri đã đạt 10/19 tiêu chí nông thôn mới, gồm: tiêu chí 1, 4, 9, 8, 11, 13, 16, 17, 18, 19. Theo kế hoạch, năm 2012, chương trình nông thôn mới xã đạt 14/19 tiêu chí. Về giao thông, đến cuối năm 2011, xã đã xây dựng được 5 tuyến đường liên thôn nhựa cấp phối, với tổng chiều dài trên 12 km, tổng kinh phí đầu tư hơn 15,6 tỷ đồng; thực hiện sữa chửa mương thoát nước và nâng cấp hồ thôn 03 nhằm đảm bảo nguồn nước phục vụ chống hạn trong mùa khô 2010 - 2011; huy động nhân dân đóng góp đối ứng 30 triệu đồng để xây dựng hội trường thôn 9, với tổng kinh phí 100 triệu đồng; triển khai mắc đồng hồ điện nhánh rẽ cho 722 hộ theo chương trình điện Tây Nguyên của Chính phủ; thực hiện trồng mới 11,25 heta dâu, ghép cải tạo 65,7 hecta cà phê, trồng mới 17,5 hecta cà phê năng suất cao và trồng mới 5,5 hecta chè cành; bàn giao đưa vào sử dụng 18 căn hộ cho các hộ nghèo theo quyết định 167 của Chính phủ, đạt 100% kế hoạch. Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức thực hiện, xã cũng đã thẳng thắn thừa nhận có những tiêu chí khó thực hiện như chuyển dịch cơ cấu lao động, nâng cao thu nhập, giảm tỷ lệ hộ nghèo, môi trường…những khó khăn này đặt ra cho chính quyền xã nhiều trăn trở.

Tạo bộ mặt mới cho nông thôn:

Sau xã ĐamB’ri, 04 xã còn lại là Lộc Thanh, Lộc Nga, Lộc Châu và Đại Lào đã được UBND thành phố Bảo Lộc phê duyệt chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2015. Để tập trung chỉ đạo công tác xây dựng nông thôn mới trên địa bàn, Thành ủy Bảo Lộc đã có quyết định số 177/QĐ/TU kiện toàn BCĐ xây dựng nông thôn mới trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH, và Quyết Định số 326/QĐ-UBND của UBND thành phố về việc kiện toàn tổ giúp việc cho BCĐ xây dựng chương trình nông thôn mới thành phố Bảo Lộc, xây dựng và ban hành quy chế họat động của BCĐ và tổ công tác. UBND các xã cũng đã thành lập Ban chỉ đạo và Ban quản lý dự án để chỉ đạo điều hành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới ở cơ sở theo chỉ đạo chung của tỉnh. UBND thành phố phân công chuyên trách đối với 5 cán bộ ở các phòng ban chuyên môn của thành phố tăng cường xuống các xã để phối hợp, hỗ trợ các xã triển khai nhiệm vụ; ban hành nhiều văn bản chỉ đạo triển khai nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới ở các xã, chỉ đạo các phòng ban chuyên môn hướng dẫn các xã thực hiện xây dựng đường giao thông thông nông thôn theo Quyết định 1429/QĐ-UBND tỉnh; xây dựng quy chế phối hợp giữa các tổ chức đoàn thể quần chúng với các xã xây dựng nông thôn mới.

 Dựa vào nội lực của từng đơn vị, hầu hết các xã đã xây dựng lộ trình quy hoạch xã nông thôn mới, dự kiến đến năm 2014 xã ĐamB’ri đạt tiêu chí xã nông thôn mới, đến năm 2015 các xã còn lại đạt tiêu chí xã nông thôn mới. Qua thời gian triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới, đến nay xã Lộc Châu đạt 9/19 tiêu chí, xã Lộc Thanh đạt 12/19 tiêu chí, xã Lộc Nga đạt 9/19 và Đại Lào đạt 8 tiêu chí theo quy định. Từ thực tế này, có thể nhận thấy, ngoài những mặt thuận lợi đã ít nhiều làm thay đổi bộ mặt nông thôn trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá, thì những khó khăn hầu như là khó khăn chung của các xã, đặc biệt là các xã vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, vùng dân tộc ít người, các xã vùng cửa ngõ vào trung tâm thành phố Bảo Lộc. Hoàn thành lập đề án quy hoạch chung, các xã trên địa bàn thành phố đã, đang khởi động quá trình xây dựng xã nông thôn mới, nhằm hướng tới những mục tiêu tổng quát nhưng cũng rất cụ thể, đó là: nền kinh tế nông thôn phát triển, đời sống vật chất tinh thần của dân cư được nâng cao; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội hiện đại; có các hình thức sản xuất phù hợp, gắn phát triển nông nghịêp với phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ, đô thị theo quy hoạch; xã hội nông thôn ổn định, giàu bản sắc văn hoá dân tộc, dân trí được nâng cao; môi trường sinh thái được bảo vệ; hệ thống chính trị ở nông thôn dưới sự lãnh đạo của Đảng được nâng cao sức mạnh, an ninh chính trị được giữ vững và ổn định. Muốn xây dựng được xã nông thôn mới phát triển toàn diện, đòi hỏi các xã phải không ngừng cố gắng, nỗ lực, huy động tốt mọi nguồn lực, mọi sự hỗ trợ, tranh thủ mọi sự quan tâm, quy hoạch phát triển đúng hướng, đúng lộ trình, có như thế đề án quy hoạch xã nông thôn mới mới thực sự phát huy hiệu quả. 

Có thể nói, chương trình xây dựng nông thôn mới ở thành phố Bảo Lộc đã thổi luồng sinh khí mới đến với người dân các xã khu vực nông thôn: cơ sở hạ tầng nông thôn từng bước được cải thiện, hệ thống giao thông, thủy lợi, trường học, trạm y tế... được đầu tư xây dựng khang trang, sạch đẹp. Từ trong cách nghĩ, cách làm, người dân ở khu vực nông thôn đã dần dần thay đổi; những tiến bộ khoa học kỹ thuật mới, với những giống cây trồng, vật nuôi có năng suất, chất lượng cao được đưa vào sản xuất ngày một nhiều hơn. Với việc lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của cấp uỷ, chính quyền từ thành phố đến cơ sở, sự tham mưu có hiệu quả của Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới các cấp, sự vào cuộc và đồng tình cao của cộng đồng xã hội, của mỗi người dân, tin rằng Chương trình xây dựng nông thôn mới ở thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng sẽ thu được những thắng lợi, góp phần không nhỏ trong việc tạo ra một diện mạo nông thôn mới ngày càng khang trang, kinh tế ngày càng phát triển; đời sống văn hóa, tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao.  

 

                                                                                                         NGUYỄN HOÀN 

(Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố)