Tổ chức lễ phát động xây dựng “Qũy vì người nghèo” thành phố. 

 

Chiều 17/10/2012, tại Hội trường Thành ủy, Ủy ban MTTQ thành phố đã tổ chức lễ phát động tháng cao điểm vận động xây dựng “Qũy vì người nghèo” của thành phố. Đến dự lễ phát động có sự hiện diện của  các đ/c  Bí thư Thành ủy,  đ/c Chủ tịch UBND thành phố, các đ/c trong ban thường vụ Thành ủy, Thường trực HĐND và lãnh đạo UBND thành phố, lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, đòan thể, trường học, các doanh nghiệp của thành phố, lãnh đạo các chức sắc tôn giáo, thường trực MTTQVN 11 phường xã và đông đảo cán bộ công chức, viên chức các đơn vị.

        Cuộc vận động xây dựng “Quỹ vì người nghèo” đã được thành phố quan tâm chỉ đạo trong những năm qua. Trong 3 năm, từ năm 2009 đến năm 2011, tòan thành phố đã vận động cho Quỹ được 2 tỷ 371 triệu đồng, qua đó đã giúp xây dựng 91 căn nhà đại đòan kết, hơn 15 nghìn phần quà cho các hộ nghèo trên địa bàn.  Riêng năm 2012, tính đến nay các địa phương phường xã, các doanh nghiệp, cơ quan, các tổ chức và nhân dân đã góp vào “Quỹ người nghèo”  của thành phố được 1,2 tỷ đồng, trong đó nhiều đơn vị đã có những nỗ lực trong vận động như phường II:  80 triệu, phường I : 70 triệu, Ngân hàng Công thương : 150 triệu….Cuộc vận động trong tháng cao điểm vẫn sẽ còn được tiếp tục. Hiện nay, tòan thành phố còn 1.280 hộ nghèo đang cần được sự chia sẻ, giúp đỡ của Quỹ vì người nghèo, của các tổ chức, cá nhân và cộng đồng với tinh thần “Nhường cơm sẻ áo”, “lá lành đùm lá rách”.

                                                                                                                      (P.VHTT)