Tổ chức tổng kết công tác giao quân đợt II/ 2012 

Chiều ngày 27/ 9, thành phố Bảo Lộc đã tổ chức tổng kết công tác giao quân đợt II/ 2012. Về dự hội nghị có sự tham dự của đồng chí Đại Tá Đỗ Quang Bình, Phó Chỉ huy Trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, đ/c Bùi Thắng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng NVQS thành phố, lãnh đạo Ban chỉ huy Quân sự thành phố,  thành viên HĐNVQS thành phố, các cơ quan phòng ban thành phố và Đảng ủy, UBND, Hội đồng NVQS  11 phường xã.


 

 

 

        Năm 2012, các phường xã tổ chức khám sơ tuyển cho 1.096 thanh niên, tỷ lệ 74,8 % số  thanh niên điều khám. Qua khám sơ tuyển có 719 TN đủ điều kiện khám sức khỏe tại thành phố. Thành phố đã tổ chức 3 đợt điều khám với 640 thanh niên. Qua đó có 236 TN đủ điều kiện sức khỏe tử loại 1 đến loại 3, tỷ lệ đạt 36,2%. Thông qua các hoạt động tuyên truyền vận động, công tác bình cử công khai, xác minh tiêu chuẩn chính trị, công tác phát triển đảng, đoàn và công tác hiệp đồng chốt danh sách với đơn vị nhận quân, tổ chức hội trại tòng quân; thâm nhập ;Qua đó  phát lệnh gọi  174 công dân nhập ngũ. Thành phố đã tổ chức lễ giao quân  với số quân giao là 150 TN, tỷ lệ đạt 100% kế hoạch, trong đó giao tỉnh 10 TN, Sư đoàn BB 302 65 TN, SĐ BB 5 là 75 TN. Chất lượng quân giao tốt với tỷ lệ đảng viên 2%, 100% đoàn viên, sức khỏe loại 2 đạt 41,3%, loại 3 đạt 54%; học vấn có 41% trình độ PTCS, 53% đạt trình độ PTTH, 6% đạt trình độ trung cấp, cao đẳng.

UBND thành phố đã khen thưởng 5 tập thể có thành tích trong công tác tuyển và giao quân năm 2012 gồm các xã: Đại Lào, Lộc Nga, Lộc Châu, Damb’ri và phường Lộc Sơn.