Kiểm tra thực hiện Nghị quyết TW 5 (Khóa VIII) tại TP Bảo Lộc 

Sáng ngày 08/11, Đoàn công tác của Tỉnh đã kiểm tra 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” do Đ/c Bùi Thanh Long, Phó trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy làm trưởng đoàn và lãnh đạo các Sở, ngành đã về làm việc với thành phố Bảo Lộc. Dự buổi làm việc, về phía thành phố có các đ/c: Dương Kim Viên, Phó bí thư thường trực Thành ủy; Nguyễn Mạnh Cường, Trưởng Ban tuyên giáo Thành ủy; Lê Trọng Tuấn, Phó chủ tịch UBND thành phố; lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và các phòng, ban chuyên môn của thành phố.


                     Đoàn công tác của Tỉnh làm việc với Tp. Bảo Lộc. Ảnh: Bùi Trưởng

Đoàn kiểm tra của tỉnh đã nghe thành phố báo cáo việc triển khai kế hoạch chỉ đạo tổng kết đến các tổ chức cơ sở và báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết TW 5 trên địa bàn thành phố; đánh giá những kết quả đạt được cũng như những tồn tại, hạn chế trong triển khai thực hiện Nghị quyết trong 15 năm qua. Lãnh đạo và các thành viên đoàn kiểm tra Tỉnh đã tham gia ý kiến đối với các nội dung nêu trong báo cáo tổng kết, nhấn mạnh đến việc tập trung các giải pháp nhằm nhanh chóng khắc phục những hạn chế, tồn tại để nâng cao chất lượng đời sống văn hóa, thực hiện nếp sống văn minh trong cưới, tang, lễ hội theo tinh thần Kế hoạch số 48/KH/TU ngày 24/8/2012 của Ban thường vụ Tỉnh ủy và Hướng dẫn số 105-HD/TG ngày 25/9/2012 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Đoàn kiểm tra thực hiện Nghị quyết TW 5 cũng đã đi kiểm tra thực tế một số thiết chế văn hóa, thể dục thể thao trên địa bàn thành phố.

P.VHTT