Kiểm tra công tác triển khai kế hoạch tổ chức Tuần văn hóa Trà Lâm Đồng lần thứ IV - 2012 

Sáng ngày 27/ 9, tại thành phố Bảo Lộc, đ/c Trương Văn Thu, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi làm việc với UBND thành phố và Ban tổ chức Tuần Văn hóa Trà Lâm Đồng lần thứ IV – năm 2012. Cùng tham dự buổi làm việc còn có các đ/c lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Trung tâm Văn hóa tỉnh và lãnh đạo các địa phương Di Linh, Bảo Lộc.


                    Đồng chí Trương Văn Thu kiểm tra công tác triển khai kế hoạch 
                           tổ chức Tuần văn hóa Trà Lâm Đồng  lần thứ IV Sau khi nghe Ban tổ chức báo cáo tình hình và tiến độ triển khai các nhiệm vụ tổ chức Tuần văn hóa Trà  Lâm Đồng năm 2012, những thuận lợi và khó khăn trong quá trình chuẩn bị, đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo và yêu cầu UBND các địa phương Bảo Lộc, Đà Lạt, Di Linh, Bảo Lâm và Ban tổ chức Tuần Văn hóa Trà Lâm Đồng năm 2012 tiếp tục tập trung vào các nhiệm vụ :  tuyên truyền cho Tuần văn hóa, xây dựng kịch bản tổ chức lễ khai mạc, chương trình Hội thào, Triển lãm, chương trình tôn vinh người làm trà, các hoạt động văn hóa thể thao xã hội hóa, công tác vận động nguồn lực cho Tuần văn hóa. Đ/c Phó chủ tịch cũng lưu ý Ban tổ chức và UBND các địa phương vùng trà phải quyết tâm chỉ đạo, tổ chức thành công Tuần Văn hóa Trà Lâm Đồng 2012, coi đây là một trong những sự kiện quan trọng của tỉnh Lâm Đồng góp phần quảng bá, giới thiệu vùng chè Lâm Đồng, B’lao nhằm thực hiện Nghị quyết 04/NQ-TU của Tỉnh Ủy Lâm Đồng về phát triển du lịch – dịch vụ.