HĐND thành phố Bảo Lộc Khai mạc Kỳ họp cuối năm 

Sáng ngày 10/12, HĐND thành phố Bảo Lộc khóa IV đã khai mạc Kỳ họp cuối năm (Kỳ họp thứ 5). Đến dự có Đ/c Nguyễn Văn Yên, Tỉnh ủy viên, phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng. Ngay sau khi khai mạc, HĐND thành phố đã đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2012; bàn và quyết định chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2013.


            Đ/c Lê Hoàng Phụng, UV BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Tp. Bảo Lộc
                                                   phát biểu khai mạc Kỳ họp

Báo cáo của UBND thành phố trình tại Kỳ họp thứ năm cho thấy, năm 2012, tuy vẫn còn gặp nhiều khó khăn do tác động của lãi suất ngân hàng, giá cả vật tư, nguyên nhiên liệu duy trì ở mức cao, thị trường tiêu thụ sản phẩm bị thu hẹp… nhưng UBND thành phố đã triển khai nhiều giải pháp nhằm cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Chính phủ, các văn bản chỉ đạo của tỉnh, các chỉ thị, nghị quyết của Thành ủy, HĐND thành phố phù hợp tình hình thực tế địa phương, tình hình kinh tế - xã hội của thành phố tiếp tục ổn định và phát triển, các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội quan trọng đều đạt khá và tăng so với cùng kỳ. Tổng sản phẩm GDP năm 2012 ước đạt 1.725,3 tỷ đồng, tăng 13,3% so với cùng kỳ năm 2011; trong đó, khu vực nông, lâm, thủy sản tăng 8,7%, công nghiệp và xây dựng tăng 12,2%, dịch vụ tăng 16,9%; GDP đầu người đạt 32 triệu đồng, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 186,2 triệu USD; tổng vốn đầu tư toàn phát triển xã hội đạt 1.624 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho 4.100 lao động; chương trình xây dựng nông thôn mới, chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững được quan tâm triển khai thực hiện; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững…. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng chung của thành phố giảm, chỉ đạt 13,3%; việc triển khai các công trình xây dựng trên địa bàn còn chậm; công tác đền bù, giải phòng mặt bằng một số công trình, dự án trọn điểm còn kéo dài; thu hút đầu tư còn dàn trải và chưa hiệu quả….        Năm 2013, thành phố tập trung thực hiện các giải pháp phục hồi nhanh và phát triển bền vững các ngành sản xuất, kinh doanh, tạo sự ổn định để tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng ngành dịch vụ; đầu tư các nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị, chỉnh trang đô thị, triển khai các dự án trọng điểm; nâng cấp kết cấu hạ tầng nông thôn đáp ứng yêu cầu của chương trình xây dựng nông thôn mới; triển khai hiệu quả các chương trình thuộc lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục đào tạo và giải quyết tốt vấn đề an sinh xã hội… phấn đấu GDP bình quân đầu người đạt 36 - 37 triệu đồng, tăng trưởng GDP đạt 16 - 17%, giải quyết việc làm cho 4.200 lao động…


           Đ/c Nguyễn Quốc Bắc, Phó chủ tịch thường trực UBND TP, trình bày báo cáo tại Kỳ họp


Sáng cùng ngày, HĐND thành phố cũng đã xem xét một số báo cáo của các cơ quan, ban ngành như: báo cáo kết quả thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2012 và nhiệm vụ, biện pháp thu, chi ngân sách năm 2013; kế hoạch đầu tư kết cấu hạ tầng của thành phố giai đoàn 2013 - 2015; báo cáo công tác quản lý, khai thác khoáng sản trên địa bàn; báo cáo công tác tham gia củng cố và xây dựng chính quyền nhân dân năm 2012 của Ủy ban MTTQVN thành phố; báo cáo tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 5 của HĐND thành phố… Buổi chiều cùng ngày, các đại biểu HĐND thành phố tiến hành thảo luận ở tổ.


                                                                Toàn cảnh Kỳ họp

 

NHƯ SƠN