HĐND thành phố Bảo Lộc thông qua 4 nghị quyết tại Kỳ họp thứ Năm 

Sau gần 2 ngày làm việc, sáng ngày 11/12/2012, Kỳ họp thứ Năm HĐND thành phố Bảo Lộc khóa IV, nhiệm kỳ 2011 - 2016 đã bế mạc. Kỳ họp đã thống nhất biểu quyết thông qua 4 nghị quyết quan trọng và đề ra nhiều giải pháp, chỉ tiêu nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội thành phố năm 2013. Năm 2013 thành phố đề ra chỉ tiêu tăng trưởng GDP đạt 16 - 17%; trong đó công nghiệp - xây dựng 16 - 17%, dịch vụ 19 - 20%, nông, lâm nghiệp và thủy sản 7 - 8%; GDP bình quân đầu người đạt 38 - 39 triệu đồng; tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 201 - 205 triệu USD; phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 100 - 150 hộ; giải quyết việc làm cho trên 4.200 lao động, tỷ lệ lao động qua đào tạo  46%, trong đó lao động qua đào tạo nghề đạt 31%; tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng dưới 13,5%; 85% dân số đô thị sử dụng nước sạch, 97% dân số nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh; có thêm 02 trường đạt chuẩn quốc gia; 1 xã và 1 phường đạt chuẩn văn hóa; xã ĐamB’ri cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới… Để đạt các chỉ tiêu đó, thành phố đề ra nhiệm vụ và giải pháp là tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng của tỉnh thực hiện hiệu quả Nghị Quyết 11 của Chính phủ; triển khai xúc tiến kêu gọi đầu tư trên các lĩnh vực, trong đó, tập trung thu hút đầu tư phát triển các ngành chế biến nông lâm, khoáng sản; tiếp tục kêu gọi đầu tư các dự án trên lĩnh vực du lịch, văn hóa, thể dục thể thao; đầu tư hoàn thiện hạ tầng các khu, cụm công nghiệp. Nâng cao hiệu quả công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi thông qua việc xây dựng, triển khai và nhân rộng các mô hình kinh tế, mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, xây dựng mô hình liên kết sản xuất trong nông nghiệp; tiếp tục đầu tư hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch gắn với xây dựng “xã đạt chuẩn văn hóa”; đẩy mạnh các hoạt động quảng bá, xúc tiến thương mại và đăng ký bảo hộ tại các thị trường xuất khẩu trọng điểm; hoàn thiện và tiếp tục triển khai đầu tư các hạng mục khu liên hợp văn hóa - thể thao Hà Giang, đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội….

Kỳ họp cũng đã dành nhiều thời gian để các đại biểu HĐND thành phố thảo luận, chất vấn, nghe trả lời chất vấn và giải trình. Tại Kỳ họp lần này, HĐND thành phố đã biểu quyết thông qua 4 nghị quyết gồm: nghị quyết về chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013; nghị quyết về dự toán thu ngân sách nhà nước và chi ngân sách địa phương năm 2013; nghị quyết về kế hoạch sử dụng đất năm 2013 của UBND thành phố và nghị quyết về nội dung chương trình hoạt động giám sát năm 2013 của HĐND thành phố.

NGUYỄN HOÀN