Đảng bộ Bảo Lộc kết nạp 129 đảng viên mới 

           Tại cuộc họp mới đây của Ban Thường vụ Thành ủy Bảo Lộc đã xem xét và quyết định kết nạp thêm 36 đảng viên mới. Như vậy, từ đầu năm 2012 đến nay, Đảng bộ thành phố Bảo Lộc đã kết nạp được 129 đảng viên mới, đạt trên 90% kế hoạch cả năm.

           Công tác phát triển đảng viên mới được Đảng bộ thành phố thường xuyên quan tâm. Trong những năm gần đây, Đảng bộ chú trọng đến công tác phát triển đảng viên ở vùng nông thôn; đội ngũ cán bộ, công chức trẻ đã được đào tạo chuyên môn nghiệp vụ… Sau khi “xóa” xong thôn “trắng” đảng viên, Đảng bộ tiếp tục tăng cường công tác phát tiển đảng viên ở vùng nông thôn để “xóa” dần chi bộ thôn sinh hoạt ghép. Đến thời điểm này, trên địa bàn thành phố chỉ còn 3 chi bộ thôn sinh hoạt ghép (ở xã Lộc Thanh và xã Lộc Châu). Đảng bộ thành phố sẽ “xóa” xong chi bộ thôn sinh hoạt ghép vào năm 2013. Riêng trong ngành Giáo dục, hiện nay, tất cả các trường (từ tiểu học đến trung học phổ thông) đều có chi bộ Đảng. 

BÙI TRƯỞNG