Công tác xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở - Ghi nhận từ cuộc khảo sát  

 

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2012 của Ban Kinh tế - Xã hội và chuẩn bị cho các nội dung của Kỳ họp thứ 5, HĐND thành phố Bảo Lộc, khóa IV. Đoàn khảo sát công tác xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở đã được thành lập với các thành viên: Ban KT-XH HĐND, MTTQ, Phòng VHTT, Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành phố. Sau khi Đoàn có buổi làm việc với ngành Văn hóa - Thông tin địa phương vào ngày 9/11, trong 3 ngày, từ 12/11 đến ngày 14/11/2012, Đoàn khảo sát đã làm việc với Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND và MTTQ 6 phường, xã trên địa bàn, gồm: phường B’Lao, Lộc Sơn, Lộc Tiến, các xã ĐamB’ri, Lộc Thanh, Lộc Nga về công tác xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở. Tại các buổi khảo sát và làm việc, sau khi nghe UBND các phường, xã báo cáo tình hình thực trạng thiết chế nhà văn hóa phường xã; hệ thống thiết chế nhà sinh hoạt cộng đồng thôn, tổ dân phố; công tác triển khai xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao; việc tuyên truyền, huy động sức dân, cũng như việc phát triển các mô hình xã hội hóa thiết chế văn hóa, thể dục thể thao cộng đồng và tham quan thực tế một số công trình xây dựng nhà văn hóa xã phường, hội trường thôn, tổ dân phố. Đoàn khảo sát đã cùng với các địa phương trao đổi, thảo luận về các giải pháp tích cực, nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong phát triển thiết chế văn hóa, TDTT cơ sở. 
 

  

  

Đến nay, trên địa bàn thành phố Bảo Lộc đã có 4/11 nhà văn hóa xã, phường, đạt tỷ lệ 36,4%; thiết chế hội trường thôn, tổ dân phố có 98/174 hội trường, đạt tỷ lệ 55,7%. Đối chiếu với các quy định tại Quyết định 271/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, cho đến năm 2010 cấp xã phường phải đạt tỷ lệ 80%, cấp thôn, Tổ dân phố phải đạt 70% có thiết chế nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng, thì đến nay tỷ lệ đạt được của thành phố còn thấp. Mặt khác, các quy định tại Thông tư 06, Thông tư 12 của Bộ VHTTDL xác định các chuẩn mà thiết chế văn hóa phường xã và thôn, tổ dân phố phải đạt thì mức thiết chế đạt được về chuẩn của thành phố cũng khá thấp. Quyết định 271, Quyết định 100 của Thủ tướng Chính phủ quy định rõ “… việc đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa ở xã, làng, thôn, ấp, bản, buôn chủ yếu được huy động từ nguồn vốn đóng góp của xã hội…”, song, trong những năm qua, Đảng bộ, HĐND, UBND thành phố Bảo Lộc luôn chú ý và hỗ trợ, cân đối kinh phí cho cơ sở trong công tác phát triển các thiết chế văn hóa, TDTT cơ sở. Năm 2011, ngân sách thành phố hỗ trợ 540 triệu đồng xây dựng 3 hội trường thôn 1, 11, 12 xã ĐamB’ri và đã giải ngân xong. Năm 2012, thành phố dành 950 triệu đồng hỗ trợ xây dựng 9 hội trường, gồm: hội trường tổ 4, 6, 9 (phường I); Tổ 10 (phường B’Lao); Tổ 2 (phường Lộc Tiến); Tổ 4B, 8B (phường Lộc Sơn); thôn Tân An, Tân Vương (xã Lộc Châu) và thôn Đại Nga (xã Lộc Nga). Ngành Tài chính thành phố đang thực hiện việc giải ngân cho các thiết chế cơ sở. Nhìn chung, mức hỗ trợ của thành phố cho mỗi công trình xây dựng hội trường cơ sở phần lớn đều ở mức 50% trở lên so với tổng giá trị đầu tư mỗi công trình. Đây là mức hỗ trợ khá cao, thể hiện sự quan tâm của thành phố cho việc phát triển thiết chế văn hóa cơ sở.

Đối với thiết chế văn hóa xã phường, cuối năm 2011 xã ĐamB’ri hoàn thành việc xây dựng 1 nhà văn hóa xã và trong tháng 11/2012 này, vừa được Sở VHTTDL Lâm Đồng cấp 01 bộ trang thiết bị âm thanh cho NVH xã, trị giá 40 triệu đồng từ Chương trình mục tiêu quốc gia. Nhà văn hóa phường Lộc Tiến, kết hợp là Hội trường UBND phường, đang được thi công, với tổng trị giá là 3 tỷ đồng. Các thiết chế thể thao ở cơ sở đầu tư theo hướng xã hội hóa với quỹ đất, kinh phí do người dân tự đầu tư, xây dựng lên đến hàng tỷ đồng cho mỗi công trình, cũng đã được các địa phương xã, phường và thành phố quan tâm, tạo điều kiện để ngưởi dân phát triển như: thiết chế TDTT Lam Nhật, phường Lộc Tiến; Anh Tú, phường Lộc Sơn; CLB thể thao Trường Giang thôn Tân Châu, Lộc Châu; CLB thể thao Lộc Phát… Qua đó, cho thấy sự đúng đắn trong thực hiện chủ trương xã hội hóa về văn hóa, thể thao của Đảng, nhà nước, cũng như sự yên tâm, tin tưởng của người dân trong việc đầu tư vào các thiết chế văn hóa, TDTT phục vụ cộng đồng.

Công tác tổ chức xây dựng Đề án thiết chế văn hóa, thể dục thể thao cơ sở, UBND thành phố đã giao cho Phòng VHTT triển khai từ những năm 2008, cho đến nay vẫn chưa được phê duyệt. Sự chậm trễ ngoài một số nguyên nhân khách quan, có phần trách nhiệm của Phòng VHTT thành phố trong phối hợp với các phường xã triển khai cụ thể. Bên cạnh đó, vai trò chủ động để xác định quỹ đất, đề xuất các giải pháp cụ thể thực hiện hoặc tháo gỡ những khó khăn trong thực hiện thiết chế tại cơ sở chưa được quan tâm đúng mức của UBND các phường xã. Do đó, ngành VHTT cũng lúng túng trong việc tham mưu triển khai. UBND các phường xã chưa tích cực chủ động xây dựng các kế hoạch phát triển thiết chế văn hóa tổ dân phố, thôn trên địa bàn, trong đó chưa xác định được quỹ đất cụ thể. Đồng thời, tăng cường hơn nữa trong phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân ở khu dân cư tích cực tham gia đóng góp kinh phí xây dựng hội trường khu dân cư, với một tỷ lệ đóng góp tương ứng nhất định; khắc phục tư tưởng trông chờ hoàn toàn vào nguồn lực đầu tư của nhà nước; cần tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi trong việc phát triển các thiết chế văn hóa theo cơ chế xã hội hóa, góp phần tăng cường các thiết chế ở cơ sở nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của nhân dân trong điều kiện nguồn lực đầu tư của nhà nước chưa đáp ứng được một lúc.

Công tác khảo sát vừa qua, đã giúp ngành VHTT thành phố và các phường, xã trên địa bàn thấy được những tồn tại, từ đó, tích cực tìm các giải pháp nhằm tham mưu tháo gỡ những khó khăn trong công tác xây dựng thiết chế văn hóa, TDTT cơ sở trong những năm đến.
 

THANH THẢO
 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRONG CÁC NGÀY LÀM VIỆC CỦA ĐOÀN KHẢO SÁT