BẢO LỘC: Các mô hình sản xuất nông nghiệp đạt hiệu quả 
 

Trong năm 2012, được đầu tư hơn 1,2 tỷ đồng từ nguồn ngân sách địa phương và đối ứng của nông dân, Trung tâm Nông nghiệp thành phố Bảo Lộc đã triển khai các mô hình sản xuất nông nghiệp, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Từ hiệu quả của 7 mô hình (1,4 ha) sản xuất rau trong nhà lưới, đến nay, diện tích trồng rau an toàn đã được bà con nông dân đầu tư mở rộng hơn 17 ha, đem lại năng suất và chất lượng tốt, lợi nhuận kinh tế cao hơn hẳn so với trồng bình thường. Bên cạnh đó, Trung tâm nông nghiệp thành phố cũng đã triển khai các mô hình sản xuất nấm, trồng hoa, nuôi cá rô đơn tính… đạt kết quả tốt. 


                      Mô hình trồng rau an toàn trong nhà lưới tại P. Lộc Sơn- Ảnh: Văn Chiến

  Trong chăn nuôi, Trung tâm Nông nghiệp đã đưa 8 mô hình nuôi gà theo hướng an toàn sinh học. Mô hình thành công, tạo sự chuyển biến về nhận thức của người chăn nuôi về an toàn dịch bệnh. Kết hợp với các mô hình, Trung tâm Nông nghiệp thành phố Bảo Lộc triển khai chuyển giao kỹ thuật, áp dụng có hiệu quả, giúp bà con nông dân yên tâm đầu tư, mở rộng sản xuất theo hướng mới. 

 

NGUYỄN HOÀN