Bảo Lộc xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa 

Cùng với sự phát triển của thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng, những năm qua, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn đã trở thành một phong trào rộng lớn, được đông đảo nhân dân thành phố Bảo Lộc hưởng ứng mạnh mẽ. Hòa chung phong trào đó, phải kể đến phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa.

 

Hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” do Trung ương và tỉnh Lâm Đồng phát động, tháng 7/2000, Bảo Lộc đã triển khai phong trào này trên toàn địa bàn thành phố. Cùng với việc triển khai phong trào xây dựng thôn, tổ dân phố văn hóa; phong trào xây dựng gia đình văn hóa…  thành phố Bảo Lộc đã xây dựng chương trình hoạt động, các văn bản hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa tới các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn. Đi đầu trong phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa là các cơ quan hành chính, sự nghiệp trên địa bàn. Các cơ quan này đã hưởng ứng phong trào mạnh mẽ, tiến hành thành lập Ban vận động xây dựng đời sống văn hóa tại các cơ quan, đơn vị; xây dựng phương án, quy chế xây dựng đời sống văn hóa; tổ chức lễ phát động, đăng ký xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. 

 


                            Phong trào tập luyện TDTT ở một đơn vị đạt chuẩn văn hóa  

Qua thời gian triển khai, phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa trên địa bàn được các cấp, các ngành quan tâm, chú trọng triển khai. Nhiều cơ quan, đơn vị đã làm tốt việc tuyên truyền, vận động, đoàn kết thống nhất, xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa; thực hiện quy chế dân chủ; tổ chức phong trào thi đua yêu nước, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, từng bước cải cách thủ tục hành chính. Cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại các đơn vị được triển khai và thực hiện tốt. Đội ngũ cán bộ công chức, công nhân lao động ngày càng thể hiện trách nhiệm của mình đối với nhiệm vụ được giao, tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Xây dựng gia đình cán bộ công nhân viên chức, lao động đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa, tích cực tham gia tốt các phong trào, các cuộc vận động ở địa phương. Qua phong trào, với nhiều nội dung và hình thức đa dạng, phong phú như xây dựng công sở xanh, sạch, đẹp, an toàn; phong trào Trường học thân thiện, học sinh tích cực; lao động có kỷ luật, sáng tạo; hợp tác, giúp đỡ nhau làm việc với năng suất chất lượng cao; đẩy mạnh phong trào học tập và các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, góp phần nâng cao đời sống văn hóa cơ sở; thực hiện dân chủ và đoàn kết nội bộ, tích cực cải tiến lề lối làm việc, thực hành tiết kiệm, chống tham ô lãng phí; đấu tranh với các biểu hiện tiêu cực và các tệ nạn xã hội… đã góp phần vào việc hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội ở địa phương.

Hơn 10 năm qua, trên địa bàn thành phố Bảo Lộc đã có hơn 1.000 đơn vị đăng ký xây dựng cơ quan đạt chuẩn văn hóa. Từ năm 2000, sau khi phát động phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, toàn thành phố chỉ có 31 cơ quan, đơn vị đạt danh hiệu cơ quan, đơn vị văn hóa, năm 2005 có 110/120 đơn vị đăng ký đạt tiêu chuẩn văn hóa, đến nay đã có 133/205 cơ quan đơn vị được công nhận đạt chuẩn văn hóa. Những đơn vị tiêu biểu trong những năm qua tập trung ở cơ quan hành chính sự nghiệp, lực lượng vũ trang, trường học, một số doanh nghiệp nhà nước và ngoài quốc doanh như: Cơ quan Thành ủy, Công an, Ban chỉ huy quân sự thành phố, Văn phòng HĐND và UBND Thành phố, khối mặt trận đoàn thể, ngành văn hóa thông tin - thể thao thành phố, Công ty cổ phần Công trình đô thị Bảo Lộc, Trường cao đẳng Kinh tế và Công nghệ Bảo Lộc, Trường mầm non Hoa Hồng, Trường tiểu học Nguyễn Trãi, Trường THCS Quang Trung, Trung tâm nghiên cứu nông - lâm nghiệp, Quỹ tín dụng phường B’Lao… Tuy nhiên, so với phong trào xây dựng thôn, khu phố văn hóa; gia đình văn hóa thì phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa chưa thực sự lôi cuốn đông đảo công nhân, viên chức và người lao động tham gia một cách chủ động và có hiệu quả; đối tượng tham gia chưa phong phú. Phong trào chỉ mới tác động phần lớn đến các cơ quan hành chính sự nghiệp, trường học, lực lượng vũ trang. Ở các doanh nghiệp… mức độ tham gia hưởng ứng phong trào còn khá khiêm nhường, hầu như những đơn vị này chưa chú trọng đến việc xây dựng đơn vị đạt chuẩn văn hóa.

Để phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa trên địa bàn thành phố Bảo Lộc tiếp tục được triển khai rộng rãi theo tinh thần Thông tư 01/2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Quyết định 39/2012 của UBND tỉnh Lâm Đồng, thiết nghĩ trong thời gian tới các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp… cần tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” nói chung và phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa nói riêng. Đồng thời, từng bước nâng cao chất lượng phong trào; tiếp tục duy trì, phát huy và nâng cao hơn nữa chất lượng cuộc vận động, lồng ghép giữa cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” với các phong trào thi đua yêu nước. Chú trọng củng cố, nâng cao chất lượng các cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa khu vực hành chính sự nghiệp, lấy cơ quan hành chính sự nghiệp để làm nòng cốt cho phong trào; tranh thủ sự ủng hộ và quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể quần chúng để phong trào ngày càng phát triển.

                                                                                                                                 NGUYỄN HOÀN