Bảo Lộc chuyển đổi giống cây trồng 

Trong quá trình phát triển theo hướng công nghiệp hoá, sản xuất nông nghiệp của thành phố Bảo Lộc tất yếu giảm dần về diện tích. Tuy vậy, để nâng cao về giá trị, những năm gần đây, thành phố Bảo Lộc đã tập trung cho chương trình chuyển đổi giống cây trồng. Riêng năm 2012, việc triển khai chương trình này của thành phố có những chuyển biến rõ nét.

                           

                Sản xuất rau trong nhà lưới theo hướng an toàn

                                tại phường Lộc Sơn (Bảo Lộc)

Tổng kinh phí đầu tư để thực hiện Chương trình chuyển đổi giống cây trồng trên địa bàn thành phố Bảo Lộc đã triển khai trong năm 2012 là 2,25 tỷ đồng, bao gồm: Nguồn ngân sách Nhà nước: 828,6 triệu đồng (ngân sách tỉnh: 471 triệu đồng, ngân sách địa phương: 357,6 triệu đồng); nguồn vốn nhân dân đối ứng: 359 triệu đồng; nguồn vốn của Ban Quản lý dự án QSEAP tỉnh Lâm Đồng: hơn 1 tỷ đồng.

Từ nguồn ngân sách tỉnh, thành phố Bảo Lộc đã triển khai trợ giá giống cây công nghiệp và cây ăn quả giúp nông dân xã Đại Lào và xã ĐamB’ri 260 triệu đồng để trồng 10 ha cà phê và hơn 2 ha chè giống cao sản; hơn 16 ha dâu; 5,4 ha mít; gần 15 ha măng cụt; hơn 20 ha bơ ghép… Đồng thời, thành phố triển khai Đề án nâng cao chất lượng giống cây trồng, vật nuôi, thuỷ sản tại 7 xã, phường (gồm các phường I, II, Lộc Sơn, Lộc Phát, Lộc Tiến, B’Lao và xã Lộc Châu) với kinh phí hỗ trợ 210 triệu đồng để ghép 13 ha cà phê giống cao sản, trồng 24,8 ha cà phê thực sinh giống lai đa dòng, 17,6 ha măng cụt, gần 20 ha bơ ghép…

Từ nguồn ngân sách địa phương, thành phố thực hiện kế hoạch chuyển đổi giống cây trồng tại xã Lộc Châu và các phường I, II, B’Lao, Lộc Tiến, Lộc Phát, Lộc Sơn để hỗ trợ nông dân trồng 17 ha cà phê gốc ghép giống cao sản, 28,6 ha cà phê giống thực sinh lai đa dòng.

Từ các nguồn vốn khác, thành phố Bảo Lộc phối hợp với Ban Quản lý Dự án QSEAP tỉnh Lâm Đồng triển khai Chương trình hỗ trợ 100% tiền cây giống chè cao sản, nhằm phục vụ công tác chuyển đổi giống chè tại địa phương. Chương trình này được thực hiện tại 6 xã, phường: Lộc Tiến, B’Lao, ĐamB’ri, Đại Lào, Lộc Châu và phường II, với tổng diện tích gần 70 ha.

Đánh giá về kết quả triển khai các chương trình, dự án hỗ trợ chuyển đổi giống cây trồng năm nay, ông Tạ Công Triêm - Trưởng phòng Kinh tế thành phố Bảo Lộc, cho biết: Việc hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp đã được cụ thể hoá thông qua các chương trình, dự án triển khai có hiệu quả và được sự đồng tình hưởng ứng tích cực của người dân. Công tác chuyển giao khoa học kỹ thuật, mô hình sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghệ cao từng bước được người nông dân áp dụng có hiệu quả. Các chính sách hỗ trợ sản xuất phù hợp đã “kích thích” và tạo lòng tin cho nhân dân yên tâm phát triển sản xuất. Từ đó, bà con thực hiện việc chuyển đổi giống cây trồng ngày một hiệu quả hơn.

Nhờ nguồn vốn của các chương trình, dự án hỗ trợ nói trên đã góp phần tích cực đẩy mạnh phong trào chuyển đổi giống cây trồng có năng suất và chất lượng cao ở thành phố. Trong năm 2012, bà con nông dân thành phố đã chuyển đổi giống 500 ha cà phê, đạt 137% kế hoạch năm (bao gồm chương trình ghép cải tạo do Đề án vườn cà phê mầm đầu dòng tại địa phương thực hiện trên 243 ha); 80 ha cây chè, đạt 71,43% kế hoạch năm (chương trình trợ giá: 2 ha, chương trình hỗ trợ chuyển đổi của Ban QLDA QSEAP: 70 ha và dân tự chuyển đổi: 8 ha); 78 ha cây ăn quả, đạt gần 128% so với kế hoạch năm và 17 ha cây dâu tằm, đạt gần gấp 3 lần so kế hoạch (chủ yếu là giống dâu Quế ưu 12).

Cũng theo Phòng Kinh tế thành phố, việc thực hiện các chương trình, dự án nói trên đảm bảo đúng tiến độ và qui trình, từ việc kiểm tra, rà soát lập danh sách những hộ được hỗ trợ chuyển đổi cây giống; thành lập đoàn kiểm tra các vườn ươm cây giống cung ứng cho chương trình, dự án; việc ký kết hợp đồng với các cơ sở sản xuất cây giống đủ điều kiện để cung ứng giống; thực hiện kiểm tra, phúc tra diện tích đất trồng và điều kiện đối ứng; bàn giao toàn bộ số cây giống hỗ trợ cho nông dân thực hiện chương trình; tiến hành nghiệm thu và phúc tra các chương trình, dự án chuyển đổi giống cây trồng.

Mặt khác, để dần dần hình thành vùng sản xuất chè theo hướng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại Bảo Lộc, trước mắt thành phố sẽ đầu tư hỗ trợ 100 triệu đồng và huy động vốn đối ứng của nhân dân thêm 100 triệu đồng để xây dựng mô hình “cơ giới hoá trên cây chè” và mô hình “tưới nhỏ giọt trên cây chè” tại xã Lộc Thanh.

Mô hình cơ giới hoá trên cây chè sẽ được trang bị 4 máy hái chè búp tươi (dạng đơn) chỉ với qui mô 4 ha (8 hộ nông dân) cùng với việc hỗ trợ cho 20 hộ nông dân xã Lộc Thanh tiếp tục gia hạn chứng nhận sản xuất chè an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP. Mô hình tưới nhỏ giọt trên cây chè sẽ được trang bị hệ thống tưới nhỏ giọt cho 1 ha (2 hộ nông dân) bằng hệ thống ống đấu nối, bồn chứa, máy bơm, giếng khoan để giúp bà con tiếp cận việc ứng dụng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao theo hướng an toàn vệ sinh thực phẩm.

Theo BÙI TRƯỞNG - Báo Lâm Đồng