UBND thành phố Bảo Lộc làm việc với Công ty Vina Smart Solutions Hàn Quốc về việc xây dựng thành phố thông minh 

Ngày 15/10/2019, UBND thành phố Bảo Lộc có buổi làm việc với Công ty Vina Smart Solutions Hàn Quốc về việc xây dựng thành phố thông minh. Tham dự buổi làm việc về phía tỉnh Lâm Đồng có đ/c Nguyễn Viết Vân, giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; về phía thành phố có đ/c Lê Trọng Tuấn, PCT UBND thành phố Bảo Lộc và các phòng ban liên quan


Tại buổi làm việc, thành phố Bảo Lộc đã thông tin hiện trạng và một số tiêu chí để triển khai xây dựng thành phố thông minh. Dựa trên cơ sở này, Công ty Vina Smart Solutions Hàn Quốc sẽ tư vấn, đưa ra những giải pháp giúp thành phố Bảo Lộc có được sự định hướng và lộ trình phát triển thành phố thông minh  theo thứ tự ưu tiên gồm các lĩnh vực: chính quyền điện tử; quy hoạch đô thị và quản lý đất đai; nông nghiệp; du lịch; thành phố an toàn; môi trường; giáo dục - đào tạo; y tế và lĩnh vực giao thông.

VHTT