Hiệu quả bước đầu của mô hình trồng hoa Lily tại Bảo Lộc 
             

              Được sự hỗ trợ kinh phí của Sở Khoa học và Công nghệ Lâm Đồng, phòng Kinh tế thành phố Bảo Lộc đã phối hợp với Trung tâm nghiên cứu và chuyển giao kỹ thuật cây công nghiệp và cây ăn quả Lâm Đồng tiến hành triển khai mô hình trồng hoa Lily, trên diện tích 100m2 trong điều kiện nhà kín, với quy mô 2.000 củ cho các giống: Sorbonne, Conca D’or, Robina. Mô hình nhằm giúp người dân trên địa bàn chuyển đổi cơ cấu cây trồng có giá trị kinh tế cao, ứng dụng giống mới, tiến bộ kỹ thuật mới, phù hợp với diện tích nhỏ để nâng cao giá trị sản xuất, giá trị thu nhập trên một đơn vị diện tích. 

 

 Sau gần 90 ngày trồng và chăm sóc, cây hoa Lily sinh trưởng và phát triển tốt, thân mập với đường kính gốc đạt bình quân từ 1,0 đến 1,2 cm, lá đẹp và sáng, với số lá trên cây đạt bình quân 38 lá. Qua kiểm tra, số hoa/cây cho thấy có 20% số cây đạt 5 - 6 hoa, 60% số cây có 7 - 8 hoa và 20% số cây còn lại có 9 - 11 hoa. Nụ có chiều dài biến động từ 10 đến 12 cm, đường kính nụ bình quân đạt 4,2 cm, hoa nở có đường kính đạt 18 - 20 cm. Độ bền hoa cắt đạt bình quân từ 10 đến 12 ngày. Nếu trồng trong chậu, độ bền hoa có thể kéo dài đến 20 ngày. Qua thực tế đánh giá, những giống hoa Lily trồng tại thành phố Bảo Lộc đã cho thấy chất lượng hoa không thua kém gì so với hoa Lily trồng ở thành phố Đà Lạt.

Kết quả bước đầu của mô hình đã thu hút sự quan tâm của nhiều người dân trên địa bàn mong muốn được tập huấn kỹ thuật, đầu tư nhân rộng mô hình trong tương lai. Sự thành công của mô hình này sẽ tạo cơ hội cho bà con có thêm nghề trồng hoa mới, góp phần tăng thu nhập, cải thiện đời sống; tác động mạnh đến quá trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng ứng dụng công nghệ cao, nâng cao hiệu quả sử dụng đất, góp phần vào công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn tại địa bàn.

Tin và ảnh: VĂN CHIẾN  
     (Phòng Kinh tế )