Lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Hội Cựu Chiến binh Việt nam (6/12/2989-6/12/2019) 

Ngày 6/12, thành phố Bảo Lộc long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Hội Cựu Chiến binh Việt nam (6/12/2989-6/12/2019). Tham dự có đ/c Dương Kim Viên, phó bí thư thường trực Thành ủy, đ/c Lê Trọng Tuấn, PCT UBND thành phố, đ/c Nguyễn Văn Khắc, chủ tịch UBMTTQVN thành phố.


Tại lễ kỷ niệm các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang suốt 30 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Hội CCB Việt Nam nói chung, Hội CCB thành phố Bảo Lộc nói riêng. Trong đó, nhấn mạnh các cấp hội từ thành phố đến cơ sở đã phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ, đoàn kết, phấn đấu, vượt qua khó khăn thử thách, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, đóng góp quan trọng trong thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. 


Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Dương Kim Viên, Phó Bí thư thường trực Thành ủy ghi nhận và biểu dương những kết quả Hội CCB thành phố đã đạt được trong những năm qua. Đồng chí đề nghị, trong thời gian tới các cấp hội CCB từ thành phố đến cơ sở tiếp tục tăng cường công tác giáo dục, nâng cao trình độ chính trị cho cán bộ, hội viên; bảo vệ Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, bảo vệ cương lĩnh, đường lối của Đảng; thường xuyên quán triệt các chủ trương, đường lối, chính sách, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước tới cán bộ, hội viên…

VHTT