Kỳ họp thứ 12 HĐND thành phố Bảo Lộc khóa V 

Trong 2 ngày, 12 đến 13/12/2019, HĐND thành phố Bảo Lộc khóa V đã tổ chức Kỳ họp thứ 12 nhiệm kỳ 2016-2021. Tham dự Kỳ họp có đ/c Nguyễn Văn Triệu, UVBTV Tỉnh ủy, Bí thư thành ủy; đ/c Nghiêm Xuân Đức, phó ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đ/c Đoàn Kim Đình, chủ tịch UBND thành phố; đ/c Nguyễn Văn Khắc – chủ tịch UBMTTQVN thành phố; các đ/c lãnh đạo UBND thành phố; đại diện các ban ngành, đoàn thể, các phòng ban chuyên môn của thành phố Bảo Lộc.

Kỳ họp lần này xem xét 15 báo cáo, 7 tờ trình của UBND TP Bảo Lộc, của Thường trực và các ban HĐND TP Bảo Lộc và của các ngành. HĐND TP Bảo Lộc cũng đã tiến hành biểu quyết cho thôi làm đại biểu HĐND TP Bảo Lộc khóa V, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Quốc Bắc.  

Theo báo cáo của UBND thành phố trình tại Kỳ họp thứ 12, trong năm 2019 kinh tế- xã hội của thành phố tiếp tục được duy trì, phát triển. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất (theo giá so sánh năm 2010) ước đạt 9% (NQHĐND là 9-9,5%); trong đó, công nghiệp – xây dựng tăng 9,6%( NQHĐND là 9 – 9,5%) dịch vụ tăng 11,2 %( NQHĐND là 12,5-13%), nông lâm nghiệp và thủy sản tăng 2% (NQHĐND là 4,5 – 6%). Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 1.205 tỷ đồng, tăng 2% so với dự toán và NQHĐND. Thu ngân sách nhà nước do thành phố quản lý ước đạt 565,559 tỷ đồng, tăng 5% so với dự toán và NQHĐND. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 298 triệu USD, tăng 18,8% so cùng kỳ. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 6% so cùng kỳ. Tỷ lệ tăng dân số 1,2%. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới 0,65%. Giải quyết việc làm cho 5.600 lao động. Có thêm 5 trường đạt chuẩn Quốc gia, nâng tổng số trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 lên 44 trường và mức độ 2 lên 3 trường. Tỷ lệ bảo hiểm y tế toàn dân 81,85%. Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 95%.
HĐND thành phố cũng đã xem xét một số báo cáo về kết quả thực hiện thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2019, nhiệm vụ, biện pháp thu, chi ngân sách năm 2020; báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 12; báo cáo về tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội năm 2019; kết quả hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân thành phố; báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND thành phố; thông báo của Ủy ban MTTQVN thành phố về công tác tham gia xây dựng chính quyền nhân dân… Năm 2020, thành phố tập trung các nguồn vốn từ ngân sách hỗ trợ thiết thực cho các doanh nghiệp; mở rộng thị trường đối với một số sản phẩm chủ lực của địa phương như chè, tơ tằm, cà phê; triển khai hiệu quả công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, nhân rộng các mô hình và triển khai các mô hình sản xuất mới ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến và thị trường tiêu thụ, triển khai chuỗi liên kết trong sản xuất…. Phấn đấu tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất đạt 9 – 10%; trong đó công nghiệp xây dựng 10 -13%, dịch vụ 14-15%, nông – lâm nghiệp 2-3%; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn là 1.547 tỷ đồng; thu ngân sách do địa phương quản lý là 590,6 tỷ đồng; tổng kim ngạch xuất khẩu 320-520 triệu USD; tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới dưới 0,7%; tăng 2 -3 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, có từ 2-3 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 và tăng thêm 2-3 trường TH chăm sóc bán trú.

Kỳ họp lần này, các đại biểu HĐND TP Bảo Lộc cũng tiến hành thảo luận tổ, chất vấn và thông qua các dự thảo nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, nghị quyết về dự toán thu ngân sách trên địa bàn, dự toán thu, chi ngân sách địa phương, nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020, nghị quyết về bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020 và nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2020.

VHTT