Hội nghị triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông đối với cấp Tiểu học 

Sáng ngày 10/12, UBND thành phố Bảo Lộc tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông đi vi cấp Tiểu học. Tham dự có thường trực Thành uỷ; thường trực HĐND Thành phố, đại diện Ban Thường trực UBMTTQ Thành phố; lãnh đo các Ban xây dng Đng của Thành ủy; Lãnh đo các phòng, ban, đoàn thể thành phố; Lãnh đo Đng y, UBND xã, phường; Lãnh đạo Hội cựu giáo chức, Hội khuyến học thành phố; Lãnh đạo và chuyên viên phòng GD&ĐT; Cán bộ quản lý các trường tiểu học. Đ/c Lê Trọng Tuấn, PCT UBND thành phố tham dự và chủ trì hội nghị.

Đ/c Phạm Thị Thanh Hương, trưởng phòng GD&ĐT đã trình bày Tổng quan về chương trình giáo dục phổ thông 2018; Hướng dẫn kế hoạch dạy học theo chương trình GDPT 2018 ở cấp tiểu học; Triển khai thực hiện chương trình GDPT 2018 tại các địa phương, cơ sở giáo dục tiểu học.

Phát biểu tại hội nghị, đ/c Lê Trọng Tuấn, PCT UBND thành phố đề nghị thời gian tới các đơn vị, địa phương cần đẩy mạnh công tác truyền thông về đổi mới chương trình, sách giáo khoa nhằm nâng cao nhận thức và tạo sự đồng thuận của các ủy đảng, chính quyền địa phương, các tổ chức, đoàn thể chính trị, các tầng lớp nhân dân, phụ huynh và học sinh trong việc triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới áp dụng đối với lớp 1 trong năm hoạc 2020-2012 trên địa bàn thành phố Bo Lc nói riêng và cả nước nói chung; tham mưu bố trí, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý đáp ng yêu cầu thực hiện chương trình GDPT năm 2018; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học để thực hiện chương trình GDPT năm 2018 đi vi cp tiu hc; đy mnh xã hội hóa, thu hút sự đóng góp của toàn xã hội cho công cuộc đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

VHTT