Hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2019 và sơ kết 5 năm thực hiện quyết định 81/QĐ-TTg 

Sáng 18/12/2019, BCH. Hội nông dân Tp. Bảo Lộc đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2019 và sơ kết 5 năm thực hiện quyết định 81/QĐ-TTg 
Năm 2019 nhờ tình hình thời tiết khá thuận lợi đã tạo điều kiện cho cây trồng các loại sinh trưởng và phát triển, giá cả hàng nông sản cơ bản ổn định. Đến nay, tổng diện tích gieo trồng ước đạt 17.501 ha, tuy nhiên tình hình chăn nuôi lại gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch tả lợn châu Phi diễn biến hết sức phức tạp. Công tác phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm tiếp tục được Tp quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện. Trong năm, các cấp hội đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, củng cố tổ chức hội thông qua 250 buổi tuyên truyền, tập huấn nâng cao năng lực sử dụng máy tính, điện thoại thông minh và Internet với 17.132 lượt hội viên, nông dân tham dự. Cạnh đó, đã có 9.125 hộ đăng ký hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi năm 2019 và hiện hệ thống Hội nông dân Tp quản lý 77 tổ Tk& VV với 2.706 hộ tham gia, thực hiện 10 chương trình tín dụng ưu đãi từ NHCS. Trong năm các cấp Hội đã vận động cán bộ, hội viên nông dân đóng góp 1413 ngày công, 76 hộ hiến đất làm đường với 1.200m2, làm mới và sửa chữa 25,66 km đường liên thôn, liên tổ trong đó nhân dân đóng góp đối ứng 7 tỷ 644 triệu đồng.

            Mặt dù vẫn còn một số tồn tại, hoạt động hội tại 1 số nơi vẫn còn khó khăn nhưng công tác xây dựng tổ chức đã thể hiện được vị trí, vai trò của tổ chức Hội, góp phần phát triển nông nghiệp, giữ vững ANCT- TTATXH ở địa phương, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

VHTT