Hội nghị tập huấn nghiệp vụ cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính 

Sáng ngày 30/10, UBND thành phố Bảo Lộc tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính. Đ/c Phạm thị Minh Hiền – giám đốc Trung tâm dịch vụ hành chính công tỉnh Lâm Đồng chủ trì hội nghị. Về phía địa phương tham dự có đ/c Lê Trọng Tuấn – PCT UBND thành phố; cán bộ đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính thành phố; lãnh đạo các phòng ban chuyên môn; lãnh đạo UBND các phường, xã; cán bộ công chức của các phòng ban chuyên môn, UBND các phường, xã.
Hội nghị đã tập trung thảo luận một số nội dung liên quan đến công tác chỉ đạo điều hành trong thực hiện cải cách hành chính; Tổng quan về công tác kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC, đánh giá giải quyết TTHC;  Hướng dẫn công khai TTHC, rà soát, đánh giá TTHC, giải quyết TTHC, báo cáo công tác kiểm soát TTHC; Phối hợp với các sở, ban ngành trong xây dựng quy trình điện tử thực hiện giải quyết TTHC; Trao đổi những vướng mắc, khó khăn thực tế tại một số cơ quan, đơn vị.

Thông qua việc tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính nhằm thống nhất về cách hiểu, cách làm trong triển khai nhiệm vụ kiểm soát TTHC. Qua đó, trang bị cho các cán bộ, công chức làm đầu mối kiểm soát TTHC những kỹ năng, nghiệp vụ về công tác kiểm soát TTHC, phát huy tính chủ động, thống nhất, đồng bộ và đảm bảo thời gian về việc công bố, niêm yết công khai, rà soát, đánh giá các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn thành phố; thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác kiểm soát TTHC. Đồng thời, tiếp tục tuyên truyền để nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, công chức các cơ quan, đơn vị về mục đích, ý nghĩa của công tác kiểm soát TTHC trong việc thực hiện quy định và nâng cao chất lượng xây dựng pháp luật về TTHC đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

VHTT