Hội nghị phổ biến về chế định thừa phát lại 

Sáng 3/12/2019 tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị, UBND tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Hội đồng phối hợp phổ biến Giáo dục pháp luật thành phố Bảo Lộc tổ chức Hội nghị phổ biến về chế định thừa phát lại. Tham dự hội nghị có lãnh đạo và chuyên viên Phòng tư pháp Tp. Bảo Lộc, lãnh đạo phòng T ài nguyên và Môi trường, lãnh đạo Văn phòng HĐND-UBND , đại diện Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Chi cục thi hành án dân sự, công an Tp. Bảo Lộc, lãnh đạo UBND, trưởng công an và công chức Tư pháp- Hộ tịch các xã phường trên địa bàn thành phố

 Tại hội nghị, đ/c báo cáo viên Nguyễn Thành Trì- Trưởng phòng PBPL Sở tư pháp đã phổ biến, giải thích về các nội dung chính yếu, nổi bật trong Nghị định 61/2009/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại thực hiện thí điểm tại Tp. Hồ Chí Minh như các khái niệm về thừa phát lại, vi bằng, tống đạt…các công việc mà TPL được làm và không được làm; nhiệm vụ- quyền hạn của TPL là phải trung thực, khách quan khi thực hiện công việc, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, đặt đạo đức nghề nghiệp và chịu trách niệm trước pháp luật về việc thực hiện công việc của mình.

            Thông qua hội nghị, góp phần tuyên truyền sâu rộng các quy định của pháp luật về hoạt động của thừa phát lại đến nhân dân, cho thấy được những lợi ích của TPL như một dịch vụ trong lĩnh vực tư pháp để hỗ trợ cho việc thực hiện các quyền, nghĩa vụ của cá nhân, tổ chức, góp phần tích cực trong công tác cải cách hành chính, cải cách một số công tác tư pháp, đem lại lợi ích đến mọi người, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.

VHTT