Họp đánh giá tình hình kinh tế xã hội thành phố 9 tháng năm 2012 

Sáng ngày 03/ 10, UBND thành phố tổ chức buổi làm việc về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội của thành phố 9 tháng  năm 2012. Dự và chỉ đạo tại buổi làm việc có đ/c Lê Hoàng Phụng, ủy viên ban thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, đ/c Bùi Thắng, Chủ tịch UBND thành phố  chủ trỉ cuộc họp và sự tham dự của các đ/c trong Thường trực HĐND, các phó chủ tịch UBND, lãnh đạo các phòng ban và chủ tịch UBND 11 phường xã.

 

 

Cuộc họp đã tập trung xem xét đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh 9 tháng qua của thành phố, trong đó tập trung  xem xét việc thực hiện thu ngân sách, công tác xây dựng cơ bản và chương trình xây dựng nông thôn mới đối với 5 xã. Đến hết tháng 9 năm 2012, tổng thu ngân sách do thành phố quản lý 9 tháng đạt 58, 5%, mức đạt thấp so với mức chung toàn tỉnh. 3 phường, xã có tỷ lệ thu ngân sách cao khoảng 70% là Lộc Phát, Lộc Tiến và Damb’ri. Về thực hiện xây dựng cơ bản, 9 tháng với tổng vốn XDCB trên địa bàn thành phố là 141,7 tỷ, trong đó vốn ngân sách là 132 tỷ, và phần còn lại là vốn đối ứng của nhân dân. Đến hết tháng 9, khối lượng thực hiện đạt 85,4% kế hoạch vốn. Về thu hút đầu tư, đến nay có 60 dự án đăng ký đầu tư được cấp có thẩm quyền thỏa thuận địa điểm đầu tư và cấp chứng nhận đầu tư trên địa bàn thành phố với tổng vốn đầu tư 5.985, 5 tỷ đồng và 18.2 triệu USD, tổng diện tích đất sử dụng là 1.286, 11 Ha. Chương trình xây dựng nông thôn mới : 5 xã nông thôn mới đều đạt từ 8 đến 12 tiêu chí ( trong đó xã Lộc Thanh đạt 12/ 19 tiêu chí, xã Damb’Ri đạt 10/ 19 tiêu chí…).

 

Qua xem xét tình hình thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm 9 tháng năm 2012, các ý kiến của lãnh đạo các phòng ban, các xã phường, lãnh đạo thành ủy, UBND thành phố đã chỉ đạo các phường xã, các CQĐV tập trung quyết liệt vào việc thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách trong quý IV/ 2012 đảm bảo hòan thành kế hoạch được giao; đẩy mạnh thực hiện đúng tiến độ đối với các hạng mục công trình XDCB trên địa bàn và đẩy mạnh việc thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới đối với 5 xã trên địa bàn thành phố. Lãnh đạo thành phố cũng lưu ý đến việc tập trung thực hiện các nhiệm vụ trong tâm trong quý IV/ 2012 như : Tổ chức thành công Tuần văn hóa Trà Lâm Đồng 2012, các nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng an ninh, an toàn giao thông và an sinh xã hội của thành phố.