LỄ KÝ KẾT QUY CHẾ PHỐI HỢP THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Giữa Kho bạc Nhà nước Bảo Lộc, Chi Cục Thuế Bảo Lộc với Ngân hàng: TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Bảo Lộc; Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam CN Lâm Đồng – Phòng Giáo dục tp Bảo Lộc 

Hướng đến mục tiêu hiện đại hóa hệ thống thanh toán, tiến tới hình thành Kho bạc điện tử vào năm 2020, để đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu phục vụ đối với khách hàng, giảm thiểu thời gian, thủ tục và cho các đơn vị, tổ chức và cá nhân trong thực hiện giao dịch thu nộp ngân sách nhà nước (NSNN), góp phần tập trung đầy đủ, kịp thời và chính xác các khoản thu vào NSNN.

Từ năm 2013, KBNN Bảo Lộc đã triển khai thực hiện ủy nhiệm thu NSNN, phí, lệ phí và các khoản thu phạt vi phạm hành chính cho Ngân hàng TMCP ĐT&PT Bảo Lộc. Thời gian qua khối lượng giao dịch bằng tiền mặt trong thu NSNN qua KBNN đã giảm đáng kể, đồng thời được sự đồng thuận của người dân và các tổ chức, cá nhân nộp tiền vào NSNN. Phát huy kết quả đạt được, góp phần thực hiện Đề án thanh toán không dùng tiền mặt, phấn đấu đến năm 2020 KBNN cơ bản không thực hiện thu, chi tiền mặt theo định hướng Chiến lược phát triển KBNN. Thực hiện Thông tư số 328/2016/TT-BTC ngày 29/12/2016 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thu và quản lý các khoản thu NSNN qua KBNN

Căn cứ tình hình phát triển kinh tế trên địa bàn TP Bảo Lộc. Lãnh đạo Kho bạc Nhà nước Lâm Đồng đã thống nhất cho Kho bạc Nhà nước Bảo Lộc được phối hợp tổ chức thu NSNN, thu phạt vi phạm hành chính, phí, lệ phí và các khoản thu khác của NSNN bằng tiền mặt và chuyển khoản qua Ngân hàng Công thương VN- Chi nhánh Bảo Lộc và Ngân hàng Ngoại thương VN- Phòng giao dịch Bảo Lộc  mở tài khỏan chuyên thu tại 02 Ngân hàng thương mại trên địa bàn.

Sáng ngày 5/7/2017 tại KBNN Bảo Lộc, tổ chức Lễ ký kết Quy chế phối hợp thu ngân sách nhà nước giữa Kho bạc Nhà nước Bảo Lộc, Chi Cục Thuế Bảo Lộc với Ngân hàng: TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Bảo Lộc; Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam CN Lâm Đồng – PGD Bảo Lộc;


                       Đ/c Lê Trọng Tuấn- Phó Chủ tịch UBND TP Bảo Lộc phát biểu


Đồng chí Lê Trọng Tuấn- Phó Chủ tịch UBND TP Bảo Lộc phát biểu ghi nhận những nỗ lực của các đơn vị KBNN Bảo Lộc, Chi cục thuế Bảo Lộc và Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Bảo Lộc trong công tác tập trung kịp thời, an toàn, cải tiến phương thức thu. Đây là bước tiến đột phá trong lĩnh vực thu nộp NSNN tạo thuận lợi cho cả 3 phía: KBNN-người nộp thuế và cơ quan thu. Qua đó thống nhất dữ liệu giúp cho công tác đối chiếu số thu NSNN được nhanh chóng, chính xác, người nộp tiền cũng được được đơn giản hơn nhiều về quy trình, thủ tục thu nộp. Từ đó phục vụ tốt yêu cầu quản lý và điều hành ngân sách của ngành tài chính và cấp chính quyền địa phương, tạo được dữ liệu ngân sách tập trung, khắc phục các chênh lệch sai sót trong quản lý thu. Giúp công tác quản lý quỹ NSNN theo hướng đơn giản, hiện đại, công khai, minh bạch và phù hợp với thông lệ quốc tế, thực hiện đơn giản hóa và giảm thiểu thời gian thủ tục cho người nộp thuế đồng thời đảm bảo thu NSNN kịp thời, chính xác. Ngoài ra góp phần thực hiện chủ trương thanh toán không dùng tiền mặt, tiến tới xây dựng nền tài chính hiện đại và minh bạch. Thực hiện kế hoạch năm 2017, công tác thu NSNN đối mặt nhiều khó khăn thách thức, do đó các đơn vị tham gia công tác thu NSNN thời gian tới phối hợp tốt hơn nữa để đạt hiệu quả cao các yêu cầu đề ra. 


                       Đồng chí Nguyễn Quốc Chiến - Phó Giám đốc KBNN Lâm Đồng phát biểu


                                    Hình các đơn vị ký kết quy chế phối hợp


Đồng chí Nguyễn Quốc Chiến - Phó Giám đốc KBNN Lâm Đồng và đại diện các đơn vị tham dự là KBNN Bảo Lộc, Chi cục thuế Bảo Lộc, Ngân hàng: TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Bảo Lộc; Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam CN Lâm Đồng – PGD Bảo Lộc đều tham gia ý kiến tại buổi Lễ để mối quan hệ hợp tác trong công tác phối hợp thu NSNN, thu phạt vi phạm hành chính, phí, lệ phí và các khoản thu khác của NSNN bằng tiền mặt và chuyển khoản trên địa bàn thành công, phát huy hiệu quả thiết thực góp phần vào tiến trình cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố Bảo Lộc./.