Lịch tổ chức ngày Hội Đại đoàn kết toàn dân tại các phường, xã năm 2012 trên địa bàn thành phố Bảo Lộc 

LỊCH TỔ CHỨC

ngày Hội Đại đoàn kết toàn dân tại các phường, xã năm 2012

trên địa bàn thành phố Bảo Lộc

(18/11/1930 - 18/11/2012)

 

 

Số TT

Thời gian

Địa điểm

Đơn vị

01

8 giờ ngày 18/11

Tổ 1

Phường I

02

8 giờ ngày 16/11

Tổ 9

Phường II

03

19 giờ 30 ngày 17/11

Trường TH Lam Sơn (Tổ 22)

Phường B’Lao

04

8 giờ ngày 16/11

Tổ  1

Phường Lộc Sơn

05

8 giờ 30 ngày 17/11

Tổ 5

Phường Lộc Phát

06

8 giờ ngày 18/11

Tổ 3A và 3B

Phường Lộc Tiến

07

8 giờ ngày 16/11

Thôn Tân Bình 2

Xã Lộc Thanh

08

8 giờ ngày 16/11

Thôn Nausri

Xã Lộc Nga

09

18 giờ 30 ngày 16/11

Thôn 3

Xã Lộc Châu

10

8 giờ ngày 16/11

Thôn 8

Xã Đại  Lào

11

7 giờ 30 ngày 15/11

Thôn 1

Xã ĐamB’ri